Home > Nieuws > Nieuws > Informatievoorziening (G)MR-ouders over NP Onderwijs kan beter

Informatievoorziening (G)MR-ouders over NP Onderwijs kan beter.

20 september 2021 Nieuws
Webinar passend onderwijs

De overheid trok met het NP Onderwijs 8,5 miljard euro uit voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de coronaperiode. In veruit de meeste gevallen praat de (G)MR van school mee over de besteding van deze gelden. Toch heeft bijna een derde van de ouders niet genoeg informatie om dit goed te kunnen doen. Dat blijkt uit onderzoek onder (G)MR-ouders via het Landelijk Ouderpanel.

Goede samenwerking met school

De samenwerking tussen (G)MR en school blijkt meestal goed te verlopen. Bij veruit de meeste (G)MR’en (88%) werd de uitwerking van het NP Onderwijs op de school in de (G)MR besproken. En 82% van de MR’en is om instemming gevraagd of heeft dat op de agenda staan. Bovendien zegt 57% van de (G)MR leden dat hun inbreng serieus genomen wordt. Eén op de vijf (G)MR’en zegt de samenwerking als slecht te ervaren. Deze (G)MR-leden geven aan niet betrokken te worden, teveel moeite moeten doen om een plan te ontvangen of te verschillen van mening met de schooldirectie.

Informatievoorziening

Van de ouders in de (G)MR heeft 30% behoefte aan meer informatie over de besteding van het geld voor NP Onderwijs. Er zijn handreikingen, maar deze bereiken ouders onvoldoende. Extra scholing zou bijvoorbeeld kunnen met behulp van een website, een handreiking of het volgen van een webinar. De personeelsleden in de (G)MR zijn beter op de hoogte. Ze weten dat ze instemmingsrecht hebben op de uitwerking van het NPO onderwijs en zijn bekend met één of meerdere van de handreikingen.

Personeel vaker betrokken dan ouders

Ook de informatievoorziening naar ouders buiten de MR kan beter. Maar liefst 74% van de (G)MR-en heeft de ouders buiten de (G)MR niet betrokken in het proces. Terwijl van het personeel juist 90% wel is geraadpleegd.

Over de peiling

Aan deze peiling deden 235 (G)MR leden mee: 154 ouders, 69 personeelsleden en 12 leerlingen. Zij deden mee via het Landelijk Ouderpanel of de open vragenlijst. Bekijk ook de complete rapportage of andere onderzoeken en peilingen binnen het Landelijk Ouderpanel.

Netwerk Medezeggenschap

Bent u ouder in de (G)MR of OPR en wilt u op de hoogte blijven van alles rondom medezeggenschap? Meld u dan aan voor onze speciale nieuwsbrief medezeggenschap. Wilt u vaker meedoen aan peilingen over onderwijs en opvoeden? Meld u dan aan voor het Landelijk Ouderpanel.

 

Gerelateerde onderwerpen

Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat

Maandag 7 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

Lees meer

Kamer akkoord met NP Onderwijs

De Tweede Kamer stemde vandaag in met het Nationaal Programma Onderwijs, maar wil een aantal dingen anders. Drie punten springen er voor ouders uit. Demissionair minister Slob de Kamer stuurt voor het zomerreces (9 juli) nog een brief over de inzet van extra middelen uit het NP Onderwijs voor thuiszitters. Tot die tijd houdt Kwint (SP) zijn motie aan. Bovendien wordt de rol van ouders bij de NPO-plannen als belangrijk gezien. Ten slotte kan het NP Onderwijs worden verlengd als tussentijds blijkt dat dit nodig is.

Lees meer

Vraag & antwoord: Nationaal Programma Onderwijs

Eerder dit jaar werd het herstelplan voor het onderwijs gelanceerd. Het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat studievertragingen in deze coronaperiode beter worden opvangen. Om meer duidelijkheid te geven over de concrete invulling van het plan hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.