Home > Nieuws > Nieuws > ‘Problemen rondom de verplichte rekentoets op het mbo onderschat’

‘Problemen rondom de verplichte rekentoets op het mbo onderschat’.

15 april 2024 Nieuws

Duizenden mbo’ers met ernstige rekenproblemen lopen het risico dit en komende jaren hun diploma niet te halen vanwege de verplichte rekentoets. Verschillende onderwijs- en ouderorganisaties hebben zich verenigd achter de petitie die oproept de afspraken rondom de toets aan te passen. Zo ook JOBmbo. De studentenorganisatie waarschuwt in een interview met Ouders & Onderwijs dat de gevolgen van de verplichte toets worden onderschat.

Beroepsgericht toetsen

“We vinden sowieso dat er een uitzondering moet kunnen worden gemaakt voor deze specifieke groep studenten met ernstige rekenproblemen, zoals dyscalculie. Maar wat ons betreft is de rekentoets in het algemeen niet nodig”, zeggen Roeland Diepenbroek en Rosa van de Velde van JOBmbo. “Als je studeert om meubelmaker te worden, dan leer je in de praktijk en in de specifieke lessen wat je qua gecijferdheid nodig hebt voor je beroep. Die kennis kan worden getoetst bij die specifieke vakken. Daarvoor is geen algemene verplichte rekentoets nodig, die iedereen op hetzelfde toetst. We snappen dat er vanuit de minister aandacht nodig is voor de basisvaardigheden, en daar zijn we voor. Maar het kan niet zo zijn dat het mbo de rekenproblemen moet oplossen, die eerder zijn ontstaan door slecht onderwijs. Terwijl studenten op het hbo met dyscalculie hier niet mee te maken krijgen. En heb je wel je havo gehaald en wil je doorstromen naar het mbo, dan kun je alsnog vanwege de rekentoets geen mbo-diploma halen. Dat is absoluut niet oké.”

Probleem onderschat

“Bij de klachtenlijn van JOBmbo krijgen we de afgelopen maanden meer klachten binnen over het rekenonderwijs en zorgen over het niet-halen van de toets. Ook ouders van leerlingen die in vmbo 3 zitten, die zich zorgen maken over de rekentoets op hun vervolgopleiding. Dat de zorgen over de rekentoets al zo vroeg beginnen, in plaats van dat er wordt gedacht aan een leuke opleidingskeuze, vinden wij zorgelijk. Het probleem is echt groter dan dat er nu wordt gedacht.”

Aandacht voor het individu

“De minister heeft nu in zijn kamerbrief laten weten onderzoek te laten doen naar de grootte van de groep die met dit probleem te maken heeft”, zegt Van de Velde. “Hij verwacht de uitslagen pas eind dit kalenderjaar. Dat betekent dat er nu al een groep is die te maken heeft met een uitslag die voor hen te laat komt.” “Daarnaast is het ongeacht hoe groot die groep ook is, belangrijk dat we rekening houden met het individu”, voegt Diepenbroek toe. “Al gaat het om één persoon, moeten we een uitzondering kunnen maken.”

Vmbo op de schop

“Het is nu zo dat je nog leerplichtig bent als je van het vmbo komt. Dus je hebt geen andere keus dan gaan studeren op het mbo. In de ideale situatie zouden we zien dat het vmbo een jaar langer duurt, dat je daar goed de basisvaardigheden krijgt aangeleerd. En dat je dan na je vmbo ook hebt voldaan aan je startkwalificatieplicht, net als na de havo en het vwo.

Nu ben je leerplichtig na je vmbo, kun je geen mbo-diploma halen als je de rekentoets niet kunt halen, en moet je je tijd dus uitzitten tot je niet meer leerplichtig bent. Daarna zou je de school kunnen verlaten zonder diploma. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Op 16 april bieden Ouders & Onderwijs, Oudervereniging Balans en de initiatiefnemers van de petitie de handtekeningen officieel aan de Tweede Kamer.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.