Home > Nieuws > Nieuws > Rapport ‘De staat van de thuiszitters’ verschenen

Rapport ‘De staat van de thuiszitters’ verschenen.

27 mei 2021 Nieuws

De onderwijsinspectie publiceert jaarlijks het rapport De staat van het onderwijs. Na ouders en leraren hebben nu ook thuiszitters een eigen variant. Het doel is om aandacht te vragen voor deze groep leerlingen. En dat is nodig, want in het lijvige rapport van de onderwijsinspectie dit jaar komen zij welgeteld vier keer ter sprake.

Aantal thuiszitters

Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is afhankelijk van de definitie en de manier waarop geteld wordt. De officiële cijfers gaan uit van een kleine 5.000 thuiszitters. Ouderverenigingen gaan uit van 15.000 tot 20.000 kinderen die om welke reden dan ook geen onderwijs volgen. Daaronder zit een groep verborgen thuiszitters. Dat zijn kinderen die bijvoorbeeld geschorst zijn, vrijstelling van schoolbezoek hebben, illegaal in Nederland zijn, vanuit een jeugdzorginstelling komen of langdurig ziek zijn. Tot nu toe is het helaas niet gelukt om het aantal thuiszitters te verminderen ondanks het thuiszitterspact uit 2016.

Onderzoek

De staat van de thuiszitter bespreekt een aantal onderzoeken over thuiszitters en geeft aanbevelingen. Een conclusie is dat het zowel de omgeving (school, thuissituatie etc.) als het kind of jongere zelf een rol spelen. Ouders geven dat oplossingen die zij aandragen vaak van tafel worden geveegd. Niet op alle factoren kan invloed worden uitgeoefend. Soms loopt een leven ook zoals het loopt, en vindt een kind of jongere via een omweg zijn of haar plek in het leven en hebben bepaalde voorvallen zo moeten zijn.

Kernoplossingen

Thuiszitten is uiteindelijk vaak het gevolg van een mismatch tussen het kind en de school. Belangrijke vraag is wat oplossingen zijn. De schrijfster beschrijft drie alternatieve oplossingen: Andere manier van kijken, denken en doen: investeer weer in het onderwijs en zet de behoeften van kinderen en jongeren voorop. De basis is recht op onderwijs en geef ouders een veel centralere positie. En zorg voor goede voor goede voorzieningen.

Een andere oplossing is om onderwijs meer tot prioriteit te maken: stel een maximale groepsgrootte in, beperk het aantal lesuren voor leraren en richt ontwikkelscholen in. En hou oprecht van kinderen en jongeren: Empathie en geduld zijn essentieel voor verandering.

Reactie van de auteur

Tegenover Ouders & Onderwijs zegt auteur Kim Castenmiller dat er stappen zijn gezet, maar dat er voor thuiszitters nog veel te doen is. ‘Thuiszitten is uiteindelijk vaak het gevolg van een mismatch tussen het kind en de school. Die laatste verdient meer aandacht als factor in het geheel. In de vele gesprekken die ik voerde en ook de verhalen die ik las, zag ik één belangrijke rode draad: daar waar zaken ten goede keerden, kwam dat omdat er iemand was ‘who cared’.’

Rapport lezen

Wilt u het rapport ook lezen? Raadpleeg het complete rapport De Staat van de thuiszitters. Voor iedereen, ouders en professionals, die te maken hebben met (dreigende) thuiszitters erg interessant. Het leest prettig, is goed onderbouwd en biedt een aantal nieuwe invalshoeken.

Vragen

Voor vragen over passend onderwijs kunt u terecht op onze themapagina in onze kennisbank. Ook kunt u op werkdagen contact opnemen met onze medewerkers op telefoonnummer 088-6050101, of e-mailen naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Behoud afstandsonderwijs voor thuiszitters

Tijdens de sluiting van de scholen in verband met de coronacrisis ontvingen alle leerlingen onderwijs op afstand via online lessen, video-instructies of door te bellen met hun leraar. Inmiddels zijn de scholen weer open en Ouders & Onderwijs vindt dat de kennis die is opgebouwd moet worden benut, waardoor het voor thuiszitters mogelijk blijft om onderwijs op afstand te volgen.

Lees meer

Een podcast-serie over thuiszitters. Hebben we het echt over hetzelfde onderwerp?

De Nederlandse Vereniging van orthopedagogen (NVO) heeft het eerste deel online gezet van een podcast-serie over thuiszitters die zes afleveringen moet gaan omvatten. Daarmee wil de organisatie inzicht geven in de werkwijze van orthopedagogen. Het eerste deel leidde tot een storm van kritiek, zeker ook bij Ouders & Onderwijs.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.