Home > Nieuws > Nieuws > Behoud afstandsonderwijs voor thuiszitters

Behoud afstandsonderwijs voor thuiszitters.

22 juni 2020 Nieuws

Tijdens de sluiting van de scholen in verband met de coronacrisis ontvingen alle leerlingen onderwijs op afstand via online lessen, video-instructies of door te bellen met hun leraar. Inmiddels zijn de scholen weer open en Ouders & Onderwijs vindt dat de kennis die is opgebouwd moet worden benut, waardoor het voor thuiszitters mogelijk blijft om onderwijs op afstand te volgen.

Tijdelijke oplossing

Afstandsonderwijs kan voor alle leerlingen die nu niet naar school kunnen een (tijdelijke) oplossing zijn. Het gaat dan om de thuisblijvers die in verband met het risico op corona voorlopig nog niet naar school gaan of om andere reden niet naar school gingen of gaan. Helaas merken we nu al dat scholen stoppen met het verzorgen van afstandsonderwijs. Gebrek aan tijd speelt een rol, maar ook zien we dat scholen zich niet verantwoordelijk voelen voor het verzorgen van onderwijs aan kinderen die niet naar school kunnen komen.

Ervaringen met afstandsonderwijs

De ervaringen met afstandsonderwijs zijn overwegend positief. Onlangs hielden we hierover een peiling. Van de 100 deelnemende ouders van thuiszitters gaf 60% aan dat hun kind de afgelopen periode volledig of gedeeltelijk afstandsonderwijs kreeg. Het initiatief hiervoor kwam bij de meeste kinderen vanuit school en soms vanuit ouders. Het samenwerkingsverband heeft hierin geen rol gehad. Ouders ondersteunen hun kind thuis bij het plannen en verwerken van de lesstof. Soms financieren ze zelf het afstandsonderwijs. Bijna de helft van de ouders ziet graag dat hun kind ook na de coronacrisis afstandsonderwijs kan krijgen. Een deel ziet dit als aanvulling op lessen op school. Naast ICT-voorzieningen is voldoende begeleiding vanuit school nodig. Voor meer informatie: download de rapportage.

Mogelijkheden voor afstandsonderwijs

Er waren al een aantal mogelijkheden voor afstandsonderwijs, waaronder: IVIO@School en KlasseContact. Daarnaast zijn er de afgelopen periode diverse initiatieven op het gebied van afstandsonderwijs ontstaan. Bijvoorbeeld Openbaar Onderwijs aan de Amstel met een online klaslokaal zodat al hun scholen het afstandsonderwijs kunnen verzorgen. Verder heeft het samenwerkingsverband SWVPO 3006 een website ontwikkeld voor thuisonderwijs voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte.

Twee kanten

Bij iedere oplossing voor thuiszitters of de discussie hierover speelt altijd de wettelijke verplichting tot het volgen van onderwijs en het daarbij horende geregeld schoolbezoek. Bij thuiszitters ligt daar nu net het probleem. Afstandsonderwijs is een ondersteuningsaanbod dat geen volledige vervanging is van het fysieke onderwijs op school of andere locatie. Het is voor die leerlingen waarvoor geen ander onderwijs beschikbaar is. Alle partijen blijven zich naast het afstandsonderwijs daarom inspannen om thuiszittende leerlingen op een andere passende manier onderwijs te bieden of dat aanbod te ontwikkelen. Voor leerlingen die beperkt naar school gaan, kan afstandsonderwijs een brugfunctie zijn tussen thuis en school, om te voorkomen dat een leerling uiteindelijk volledig thuis komt te zitten.

Oproep

Voor het behouden van het afstandsonderwijs is nodig dat:

  • Iedere klas een webcam heeft zodat (zieke) leerlingen vanuit huis in de klas kunnen blijven meedoen. Biedt dit aan via een stimuleringsmaatregel voor apparatuur en training van leerkrachten. Leg het vast in de landelijke norm voor basisondersteuning.
  • Ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsaanbod afstandsonderwijs heeft voor thuiszitters. Maak dit onderdeel van het dekkend aanbod in de regio.
  • Iedere leerling die niet bij een school staat ingeschreven als (tijdelijk) alternatief aanspraak kan maken op afstandsonderwijs. Maak dit mogelijk door deze leerlingen een budget te geven waarmee het afstandsonderwijs kan worden ingekocht.
  • Er voldoende hulpmiddelen, persoonlijke begeleiding (buddy) en technische mogelijkheden zijn om het afstandsonderwijs mogelijk te maken. Hieronder vallen ook laptops voor de thuiszitters die nu geen gebruik kunnen maken van de subsidiemogelijkheid voor devices.
  • Wet- en regelgeving wordt aangepast zodanig dat voor afstandsonderwijs geen vrijstelling van leerplicht of onderwijstijdverkorting nodig is maar het gezien wordt als (tijdelijk) onderwijs op een andere locatie.

Verdere ontwikkeling

Voor de verdere ontwikkeling van het afstandsonderwijs voor thuisblijvers en thuiszitters hebben we elkaar nodig: ouders, leerlingen, scholen, samenwerkingsverbanden, overheid en alle anderen die zich inzetten voor thuiszitters en het onderwijs. Laten we samen zorgen dat  leerlingen die (regelmatig) niet naar school gaan nu en in de toekomst van dit afstandsonderwijs gebruik kunnen maken, thuis of op een andere locatie, om zo de aansluiting met school en klasgenoten te behouden.

Vragen

Voor vragen over passend onderwijs kunt u terecht op de themapagina  van Ouders & Onderwijs.  Als u vragen heeft over passend onderwijs kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 088-6050101 of via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.