Home > Nieuws > Nieuws > Scholen blijven open met extra maatregelen

Scholen blijven open met extra maatregelen.

26 november 2021 Nieuws

Hoewel de coronabesmettingen steeds verder oplopen, mogen de scholen voorlopig toch open blijven. Wel komen mondkapjes terug in het gehele onderwijs vanaf groep zes. Verder zijn er voor leerlingen en personeel zelftesten en gelden er weer vaste looproutes in het gebouw. Aldus maakte het demissionaire kabinet vrijdagavond bekend tijdens de persconferentie.

‘Dat de cijfers zo snel zouden stijgen, dat hadden we niet verwacht, ‘ aldus demissionair minister De Jonge. ‘Opnieuw een lastige en ingrijpende boodschap die veel van ons gaat vragen, dit nieuwe pakket aan maatregelen,’ voegt demissionair premier Mark Rutte daar vrijdagavond aan toe. ‘Maar de scholen blijven open. De maatschappelijk impact van een scholensluiting zou gigantisch zijn.’

Advies

Met de maatregelen volgt het kabinet de experts van het OMT. Zij adviseerden om de scholen open te houden, omdat een scholensluiting de ontwikkeling van kinderen kan hinderen. Ouders & Onderwijs is blij dat het kabinet besloot om de scholen open te laten en staat achter de aangekondigde extra maatregelen.

Mondkapje

Leerlingen vanaf groep zes op basisscholen worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Het dragen van een mondkapjes is een advies. Ouders kunnen dit weigeren tenzij school het opneemt als verplichting in het eigen veiligheidsbeleid én hier dus instemming voor is gekregen van de medezeggenschapsraad (MR).

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs (en dus ook het mbo) geldt een verplichting.

Zelftesten

Voor leerlingen op de basisschool (vanaf groep 6) en op de middelbare school geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest uit te voeren. Deze zelftests reikt de school uit en zijn gratis. Ook docenten en ander schoolpersoneel worden geadviseerd er gebruik van te maken.

Looproutes

In de gehele school (zowel basisschool als middelbare school) gelden vaste looproutes. En waar mogelijk gaan scholen pauzes over de dag spreiden. Verder gaan leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.

Klachten

Als kinderen klachten hebben, dan blijven ze thuis. Dat geldt (ook in de kinderopvang) voor alle soorten klachten, dus ook voor neusverkoudheid.

Kerstvakantie

Alle maatregelen gelden in principe tot een week voor de kerstvakantie.

Vragen

Heeft u vragen over de coronamaatregelen op school? Raadpleeg onze FAQ, deze wordt constant bijgewerkt.  Of bel op werkdagen met ons adviespunt op 088-6050101, of stuur een e-mail naar vraag@oudersenonderwijs.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Mondkapjes terug in hoger onderwijs

In het hoger onderwijs (en dus ook mbo) is het mondkapje terug van weggeweest. Het dragen ervan is verplicht in de looproutes en mag af zodra de student in de collegezaal zit.

Lees meer

Vraag & antwoord: Coronaregels op school

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn weer geopend voor fysieke lessen. Verder komt er zeer binnenkort een einde aan een groot aantal coronamaatregelen in het onderwijs. Zo mogen ouders de school weer in en komen de regels voor groepsgrootte, cohorten, looproutes en gespreide pauzes te vervallen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.