Home > Nieuws > Nieuws > Testbereidheid onder ouders beperkt

Testbereidheid onder ouders beperkt.

27 april 2021 Nieuws

Ondanks toenemende zorgen over coronabesmetting op school is een kwart van de ouders bij een positief coronageval in de klas niet bereid hun kind te laten testen. Zij kiezen liever voor een quarantaine van 10 dagen. Nog eens 24% wil alleen laten testen als het kind klachten heeft. De testbereidheid van ouders is dus beperkt. Deze cijfers komen uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Zestig procent van de ouders maakt zich zorgen dat hun kind op school misschien besmet raakt met het coronavirus. Dit percentage is toegenomen sinds de zomervakantie. Toen lag dat percentage onder de veertig procent.

Maatregelen

De meerderheid van de ouders vindt de huidige maatregelen op scholen voldoende. De meeste ouders met een kind in het basisonderwijs vinden het niet nodig dat de maatregelen uitgebreid worden. Meer dan de helft is tegenstander van het dragen van een mondkapje, het houden van 1,5 meter tussen leerlingen en het halveren van klassen. Een lichte meerderheid ziet wel voordelen in het werken in vaste groepjes om contacten te beperken. Over de nieuwste aanscherping in het basisonderwijs – het thuishouden van een kind met neusverkoudheid – zijn ouders verdeeld: 42% van de ouders vindt dit een te strenge aanpassing van de maatregelen, 45% is het eens met deze verscherpte maatregel.

Ouders met een kind op het voortgezet onderwijs zijn vaker voorstander van (extra) maatregelen. Bijna de helft vindt dat contact tussen leerlingen beperkt moet worden door te werken in vaste groepjes. Ook staan zij positief tegenover het halveren van klassen, het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand houden.

Zelftest

De eerste scholen zijn begonnen met zelftests. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ouders in het voortgezet onderwijs positief is over de mogelijkheid voor leerlingen om vrijwillig een zelftest te doen op school: 49% is voorstander, 27% is tegen.

61% ouders te maken met thuisblijvend kind

Ruim zestig procent van de ouders heeft een kind thuis gehad sinds de (gedeeltelijke) heropening van de scholen. Op het basisonderwijs komt dat vooral omdat het kind coronasymptomen had (30%). Op het voortgezet onderwijs waren de meeste kinderen thuis door uitval van leraren (34%). Daarnaast zag een groep ouders hun kind in quarantaine gaan: 17% in het basisonderwijs, 11% in het voortgezet onderwijs.

Voor de meeste kinderen die in verband met corona moeten thuisblijven gaat het onderwijs gelukkig gewoon door. Op de basisschool krijgen leerlingen vooral huiswerk mee van school. Op het voortgezet onderwijs volgt 62% lessen via een livestream en krijgt 45% huiswerk via een online leerling- of huiswerksysteem.

Over het corona-onderzoek

Afgelopen jaar heeft Ouders & Onderwijs al meerdere malen onderzoek gedaan naar de mening van ouders over corona gerelateerde zaken op school, zoals de maatregelen, de bereidheid tot testen, de tevredenheid van ouders over de informatievoorziening op school en het welbevinden van hun kinderen in deze coronaperiode. Het onderzoek werd door 1437 ouders ingevuld, via het Landelijk Ouderpanel. De resultaten zijn representatief voor alle ouders in Nederland.

Bekijk de complete rapportage van het onderzoek. Wilt u ook meepraten over het onderwijs in Nederland? Schrijf u dan direct in voor het Landelijk Ouderpanel of lees meer over dit online panel.

Testbereidheid onder ouders beperkt.

27 april 2021 Nieuws

Gerelateerde onderwerpen

Gesprekswijzer impact corona

In het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is afgesproken dat scholen in kaart brengen welke gevolgen corona heeft voor het onderwijs van hun leerlingen. Om ouders daarbij te betrekken heeft Ouders & Onderwijs samen met andere organisaties een gesprekswijzer ontwikkeld.

Lees meer

Buitenschoolse opvang weer open

Vanaf aanstaande maandag 19 april gaat de buitenschoolse opvang (BSO) weer open. Er gelden dezelfde regels als op scholen. Dat betekent onder meer dat een hele klas of groep in quarantaine gaat bij een besmetting. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge maakten het bekend tijdens de persconferentie.

Lees meer

Ouders willen kleinere klassen

Ouders willen massaal kleinere klassen. Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van de onderwijskwaliteit. Bovendien gaan hun kinderen met minder plezier naar school en voelen ze zich minder veilig in een grote klas. Dit is een van de conclusies uit de Staat van de Ouder dit jaar op basis van onderzoek onder ouders.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.