Home > Nieuws > Nieuws > Tweede Kamer spreekt met kabinet over combinatie onderwijs en zorg

Tweede Kamer spreekt met kabinet over combinatie onderwijs en zorg.

5 juni 2023 Nieuws

Op woensdag 31 mei sprak de Tweede Kamercommissie voor onderwijs met minister Wiersma (onderwijs) en staatssecretaris van Ooijen (zorg) over zorg in het onderwijs. Een belangrijk onderwerp was de collectieve inzet van zorg op school. Het kabinet wil dat zorg voor leerlingen met een zorgvraag op school collectief wordt ingekocht.

Gezamenlijke brief Tweede Kamer

Samen met 17 leerling-, ouder- en kinderrechtenorganisaties schreven we een brief aan de Tweede Kamer over het onderwerp. Hierin roepen we op om dit niet alleen voor het speciaal onderwijs, maar voor alle scholen mogelijk te maken.

Collectieve inkoop zorg voor alle scholen

Een belangrijk onderwerp was de collectieve inzet van zorg op school. Het kabinet wil dat zorg voor leerlingen met een zorgvraag op school collectief wordt ingekocht. In de brief roepen we op om dit niet alleen voor het speciaal onderwijs, maar voor alle scholen mogelijk te maken. Zo voorkomen we dat we een nieuwe scheidslijn maken tussen de verschillende onderwijssoorten en de mogelijkheden die zij voor zorg kunnen bieden. Ook moet maatwerk mogelijk blijven. Het mag geen vermindering in zorg op school opleveren, want dan raken ouders en scholen eerder overvraagd dan ontzorgd. De minister gaf aan dat het belangrijk blijft dat ouders goed betrokken zijn bij de zorg voor hun kind op school. Hij komt voor de zomervakantie nog met een brief over de planning en het wetsvoorstel.  

Onderwijs-zorgarrangementen 

In het experiment onderwijs-zorgarrangementen doen nu zo’n 40 onderwijsinitiatieven mee. Er is ruimte voor nog eens 40 deelnemers. De minister gaf aan deze deelname verder te stimuleren en ook te kijken of we de deelnameruimte kunnen verbreden zodat meer initiatieven hier gebruik van kunnen maken. Peter Kwint (SP) wees erop dat de ruimte ook gebruikt kan worden voor zijn ‘rommelpotje’. 

Digitale hulpmiddelen en residentieel onderwijs 

Mariëlle Paul (VVD) vertelde over een casus van een thuiszitter die geen toegang krijgt tot digitaal afstandsonderwijs en daardoor geen onderwijs kan krijgen. Minister Wiersma gaf aan dat hij werkt aan de beschikbaarheid van digitaal afstandsonderwijs voor deze leerlingen. Voor het einde van het jaar komt hij met een update. Op vragen over de toegankelijkheid van digitale leermiddelen, onder andere voor slechtzienden, komt de minister na de zomer terug. Lisa Westerveld (GroenLinks) stelde nog vragen over de budgetten voor het onderwijs bij residentële instellingen. In de voorjaarsnota lijkt er namelijk gekort te worden op het residentieel onderwijs. De minister gaf aan dat er geen sprake is van een korting en zal ook hierover de Tweede Kamer voor de zomer verder informeren over het onderwerp.  

Gerelateerde onderwerpen

Rommelpotje voor falend passend onderwijs

Vraag om extra maatregelen voor kinderen die niet naar school gaan - kan het 'rommelpotje' een oplossing bieden?

Lees meer

Zet de deur open voor afstandsonderwijs!

Corona is voorbij, het onderwijs op afstand ook, zo lijkt het. Toch moet dit beschikbaar blijven voor een grote groep thuiszittende kinderen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.