Home > Nieuws > Kennisbank > Vakantie en leerplicht > Zet de deur open voor afstandsonderwijs!

Zet de deur open voor afstandsonderwijs!.

8 mei 2023 Nieuws

Corona is voorbij, het onderwijs op afstand ook, zo lijkt het. Toch moet dit beschikbaar blijven voor een grote groep thuiszittende kinderen. Bijvoorbeeld kinderen met een kwetsbare gezondheid, waaronder long covid, maar ook kinderen die om een andere reden niet fysiek naar school kunnen of dreigen thuis te komen zitten. Marieke Boon-Mens, thema-adviseur passend onderwijs bij Ouders & Onderwijs, vertelt hierover in OOMagazine.

Aansluiting school en klas

Digitaal afstandsonderwijs is misschien niet ideaal, maar kan een oplossing bieden aan kinderen en jongeren die anders helemaal geen onderwijs volgen. Een combinatie met fysiek onderwijs kan ook mogelijk zijn. Digitaal afstandsonderwijs kan voor die leerlingen worden gezien als een van de middelen om tot een passend onderwijsaanbod te komen. Zo houden zij aansluiting met de school en klasgenoten.

Ontwikkeling afstandsonderwijs

Voor de verdere ontwikkeling van het afstandsonderwijs hebben we elkaar nodig: ouders, leerlingen, scholen, samenwerkingsverbanden, overheid en alle anderen die zich inzetten voor leerlingen. Laten we daarom samen zorgen dat leerlingen die (regelmatig) niet naar school gaan nu en in de toekomst van het afstandsonderwijs gebruik kunnen (blijven) maken, thuis of op een andere locatie.

OO Magazine is een onafhankelijk, praktisch en opiniërend kennismagazine, opgezet voor en door beslissers betrokken bij samenwerkingsverbanden binnen het primair en voortgezet onderwijs. Uitgave: ww.oomagazine.nl – OOM nummer 2 © Instondo 2023

Ouder uit Onderzoek Afstandsonderwijs voor thuiszitters: Het sociale contact op school is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, dus moet niet volledig wegvallen. Het is fijn dat het afstandsleren er is op de momenten dat mijn kind niet naar school kan, zodat het geen achterstand oploopt.

Gerelateerde onderwerpen

Door corona niet naar school – Wat nu?

Veel leerlingen gaan door corona nog steeds niet naar school. Wat kun je in deze situatie doen?

Lees meer

Wetsvoorstel verzuimaanpak krijgt belangrijke aanpassingen

Minister Wiersma presenteerde in 2022 een wetsvoorstel voor een nieuwe verzuimaanpak op scholen. Ouders & Onderwijs maakte zich grote zorgen over de plannen.

Lees meer

Inleiding passend onderwijs

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.