Home > Nieuws > Kennisbank > MBO > Veel mbo-instellingen geven nog steeds online les

Veel mbo-instellingen geven nog steeds online les.

28 maart 2022 Nieuws

Hoewel fysieke lessen al lang weer mogelijk zijn, blijven veel mbo-instellingen vasthouden aan online onderwijs. Daardoor zien ouders een daling van de onderwijskwaliteit en slechtere motivatie bij hun kind. De meerderheid wil daarom dat mbo-instellingen weer fysieke lessen aanbieden. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders met kinderen op een mbo-instelling.

In totaal geeft 40% van de ouders aan dat de mbo-instelling gedeeltelijk of geheel online onderwijs blijft geven. De meerderheid van de ouders (57%) vindt dit een slechte zaak.

Onderwijskwaliteit

Dat ouders liever hebben dat hun kind fysiek naar de opleiding gaat is niet verwonderlijk. Bijna twee derde van de ouders ziet een slechtere onderwijskwaliteit door het online onderwijs. En maar liefst 70% merkt een slechtere motivatie bij hun kind door de online lessen. Bovendien voelt 36% zich onvoldoende geïnformeerd over het online onderwijs. In vergelijking met eerdere onderzoeken is dat veel slechter dan op basis en voortgezet onderwijs, waar slechts 9% zich onvoldoende geïnformeerd voelt.

Studieresultaten

Ook de gevolgen op de studieresultaten zijn groot. Ruim de helft van de ouders (53%) ziet een studie-achterstand bij hun kind. En van de ouders met een kind in het laatste jaar maakt 54% zich door corona extra zorgen over of hun kind het diploma wel gaat halen. Daarnaast zegt bijna een kwart dat hun kind overweegt om te stoppen met de opleiding, of dit al heeft gedaan.  In het mbo zijn er normaliter al meer voortijdig schoolverlaters (5,35 procent in 2018-2019) dan in het voortgezet onderwijs.

Begeleiding

Meer dan de helft van de ouders ziet dat zijn/haar kind extra begeleiding nodig heeft bij de studie voor moeizame motivatie (27%), studieresultaten of achterstanden (25%) of passend onderwijs (22%). Toch zegt 39% van de ouders dat hun kind onvoldoende begeleiding krijgt. En waar ongeveer de helft van de studenten op het gebied van passend onderwijs voldoende begeleiding krijgt is de begeleiding op het gebied van motivatie en achterblijvende resultaten aanzienlijk minder.

Stage

Alhoewel de meeste stages gewoon doorgaan, heeft 32% van de ouders te maken met problemen rondom de stage als gevolg van corona. Opvallend is de houding van veel mbo- instellingen. Maar liefst 43% van de ouders geeft aan dat het mbo niets onderneemt als de stage niet doorgaat of er geen stageplek gevonden wordt. De gevolgen zijn groot. Maar liefst 57% van de ouders van wie het kind problemen heeft met de stage zegt dat de student daardoor studievertraging oploopt.

Praat mee in het Landelijk Ouderpanel

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ouders in het Landelijk Ouderpanel. Aan het online onderzoek deden 249 ouders mee. De resultaten zijn representatief voor alle ouders in Nederland. Meer weten? Bekijk dan de volledige rapportage. Of lees het artikel in het NRC. Wil je ook je mening geven over het onderwijs van jouw kind? Meld je dan meteen aan bij het Landelijk Ouderpanel.

Gerelateerde onderwerpen

Meeste ouders blij met versoepeling maatregelen

De helft van de ouders vindt de huidige regels op scholen voldoende. Daarnaast zou ruim een derde (36%) graag nog verdere versoepeling van de maatregelen willen zien. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders met kinderen op de basisschool en de middelbare school.

Lees meer

Onderzoek naar leerlingenvervoer

We doen een onderzoek onder ouders naar leerlingenvervoer. Het is een onderwerp waarover we veel signalen krijgen van ouders. Op basis van de analyse van de ervaringen gaan we in gesprek met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Onderwijs over mogelijke verbeteringen.

Lees meer

Privé: Mbo

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.