Home > Nieuws > Blogs > Verplaats je in de ouder en stel het kind centraal

Verplaats je in de ouder en stel het kind centraal.

21 februari 2022 Blog
Blog

Het gebeurt nog weleens dat het bij een gesprek op school over passend onderwijs vooral over regels en protocollen gaat. ‘Er zijn ouders die demonstratief een foto van hun kind op tafel zetten, om de aanwezigen erop te attenderen waar het ook alweer over ging,’ zegt onze directeur Lobke Vlaming in een interview met het PO Magazine.

‘Ouders zitten vaak met allerlei andere gevoelens  aan tafel dan de professionals,’ zegt Vlaming. ‘Als ouder heb je het gevoel dat jouw kind wordt afgewezen. Dat jouw kind niet goed genoeg is. Ouders zijn gewoon bang, boos en maken zich zorgen. Daar tonen professionals vaak te weinig begrip voor.’ Vlaming heeft een belangrijk advies aan leraren en intern begeleiders. ‘Verplaats je in de ouder. Probeer empathie te hebben en ouders te steunen. Dat kan enorm helpen om tot een oplossing te komen.’

Adviespunt

Ze spreek wekelijks ouders die radeloos bellen met het adviespunt. Vaak gaat het dan over passend onderwijs. ‘Zulke ouders zijn aan het einde van hun Latijn. Het gaat niet goed met hun kind op school en ze komen er met de school niet uit wat de oplossing is. Vaak is de harde boodschap dat er géén passende onderwijsplek gevonden kan worden. Als ik benoem hoe erg ik dat vind, zeggen ze soms: ik ben zo blij dat u dat zegt want dat heb ik al heel lang niet meer gehoord. Een beetje erkenning dat het ontzettend naar is allemaal, is wel het minste. Het is voor ouders namelijk heel heftig als het niet goed gaat met je kind.’

Achterstand

Vlaming benadrukt dat de ouders sowieso al op achterstand staan. ‘Vaak hebben ouders geen weet van passend onderwijs. Die informatie hebben ze niet en weten ze ook niet welke regels gelden, welke rechten daarbij horen en welke stappen een school kan ondernemen. Pas als dit besef bij ouders komt, gaan ze zich verdiepen en op onderzoek. Dat is vaak pas op een laat moment, waarin er al (te) veel gebeurd is en scholen en ouders soms al tegenover elkaar staan.’ Gesprekken worden dan echt ingewikkeld. ‘Er wordt gestrooid met afkortingen als opp’s , tlv’s en swv’s. Ouders raken op dat punt de draad kwijt. Ook hoogopgeleide, goed geïnformeerde ouders. Laat staan als je slechts denkt: het gaat niet goed met m’n kind en we zitten aan tafel om te kijken wat wel kan. Dan moet je ineens iets tekenen wat een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) blijkt te zijn. Voor de ouder is het soms niet helder dat het kind daardoor naar een andere school (voor speciaal onderwijs) moet. Dat is één van de grootste problemen: ouders die informatieachterstand hebben.

Meer lezen? Lees het complete interview in het PO Magazine van februari 2022.

Vragen

Voor vragen over bijvoorbeeld passend onderwijs kun je bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur. Een e-mail sturen kan ook via vraag@oudersenonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Voortgang verbeteraanpak passend onderwijs

Om het onderwijs nog inclusiever te maken, kwam er eind 2020 een verbeteraanpak passend onderwijs. Daarin staan 25 maatregelen om de positie van kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren. We zijn nu een jaar verder en uit de voortgangsrapportage die vorige week verscheen blijkt dat er nog veel te doen is.

Lees meer

Terugblik op thema-avond Passend Onderwijs

Op 7 oktober 2020 organiseerde het Lerarencollectief samen met Ouders & Onderwijs een thema-avond 'Passend Onderwijs'. Leraren en ouders sloegen de handen ineen en gingen met Tweede Kamerleden in gesprek over wat passend onderwijs ons de afgelopen jaren gebracht heeft.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.