Home > Nieuws > Nieuws > Voortgang verbeteraanpak passend onderwijs

Voortgang verbeteraanpak passend onderwijs.

22 december 2021 Nieuws
verbeteraanpak passend onderwijs

Om het onderwijs nog inclusiever te maken, kwam er eind 2020 een verbeteraanpak passend onderwijs. Daarin staan 25 maatregelen om de positie van kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren. We zijn nu een jaar verder en uit de voortgangsrapportage die vorige week verscheen blijkt dat er nog veel te doen is.

We hebben waardering uitgesproken voor het (landelijke) proces. Maar er zijn zeker nog zaken die een gerichtere aanpak verdienen. Zo wordt de zorgplicht nog te vaak niet waar gemaakt en worden nog te veel ouders geconfronteerd met drang en dwang bij geen passende onderwijsplek.

Structurele problemen oplossen

De kern is dat het huidige onderwijssysteem onder druk staat. Er zijn vaak overvolle klassen en leraren krijgen te maken met een hoge werkdruk. Ook is er gebrek aan deskundige ondersteuning en zijn leraren vaak onvoldoende toegerust om les te geven aan kinderen die iets extra’s nodig hebben. Wat nodig is, is een concreet plan, dat investeert in kleinere klassen, meer handen in de klas en voldoende onderwijsondersteunend personeel op alle scholen.

Inzetten op leerrecht en andere vormen van onderwijs

Verder zijn er stevigere verbeteringen nodig om de positie van ouders te versterken, leerrecht en flexibelere vormen van onderwijs te bevorderen. Wijzigen en ruimere toepassing van de onderwijswetgeving, de leerplichtwet, de bekostiging van het onderwijs en het toezichtskader zijn snel nodig voor meer mogelijkheden voor onder andere afstandsonderwijs en onderwijs op een andere locatie dan school. Ook pleiten we al langer voor leerrecht in plaats van de leerplicht. Hier blijven we ons voor inzetten.

Budget nodig voor uitvoering verbeterplannen

In de hele evaluatie is niet gesproken over financiële middelen voor de uitvoering van de plannen. Dat vinden wij zorgwekkend. De motie Westerveld om 3 miljoen vrij te maken voor de verbeteragenda is een eerste aanzet. Zeker met de stip op de horizon inclusiever onderwijs is structureel veel meer nodig.

Input

Begin februari bespreekt de vaste kamercommissie OCW de voortgangsrapportage. In voorbereiding daarop zullen wij hiervoor met een brief maken. Heb je input hiervoor aan ons? Laat het weten en stuur een e-mail naar marieke.boon@oudersenonderwijs.nl.

Wil je meer weten of heb je vragen?

Om meer te lezen, download de kamerbrief over de eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs po/vo. Voor vragen kun je op werkdagen bellen met ons adviespunt op 088-6050101, of stuur een e-mail naar vraag@oudersenonderwijs.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Terugblik op thema-avond Passend Onderwijs

Op 7 oktober 2020 organiseerde het Lerarencollectief samen met Ouders & Onderwijs een thema-avond 'Passend Onderwijs'. Leraren en ouders sloegen de handen ineen en gingen met Tweede Kamerleden in gesprek over wat passend onderwijs ons de afgelopen jaren gebracht heeft.

Lees meer

Steun plannen minister voor passend onderwijs

Deze week debatteerden kamerleden met minister Slob over de evaluatie passend onderwijs. De minister kreeg brede steun voor zijn verbeteraanpak. Daarin staan veel door ouders voorgedagen ideeën. Zo komt er in ieder samenwerkingsverband een steunpunt voor ouders, gaat de minister leerrecht vastleggen en komt er meer toezicht op de samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Maar liefst 14 moties over passend onderwijs aangenomen

Tijdens het debat over passend onderwijs in de Tweede Kamer werden 13 moties ingediend om de verbeterplannen van minister Slob verder aan te scherpen. Het was daarom afgelopen dinsdag spannend tijdens de stemmingen over deze moties. Van de 16 moties werden er maar liefst 14 aangenomen, waaronder de moties waarvoor Ouders & Onderwijs zich met andere ouderorganisaties hard maakte in de Tweede Kamer.

Lees meer

Kamerdebat over toekomst passend onderwijs

Op 16 november aanstaande praat minister Slob met de Tweede Kamer over passend onderwijs. Ter voorbereiding schreven Ouders & Onderwijs , Balans en Ieder(in), met steun van een grote groep ouderorganisaties een brief. Daarin roepen zij de minister en de Tweede Kamer op om stappen te zetten zodat passend onderwijs echt passend is.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.