Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Terugblik op thema-avond Passend Onderwijs

Terugblik op thema-avond Passend Onderwijs.

14 oktober 2020 Nieuws
thema-avond Passend Onderwijs

Op 7 oktober 2020 organiseerde het Lerarencollectief samen met Ouders & Onderwijs een thema-avond 'Passend Onderwijs'. Leraren en ouders sloegen de handen ineen. Ze gingen met Tweede Kamerleden in gesprek over wat passend onderwijs ons de afgelopen jaren bracht.

Een verslag 

Start thema-avond ‘Passend Onderwijs’

Stipt om half 8 zaten we allemaal klaar voor de thema-avond ‘Passend Onderwijs’. Maar de techniek deed helaas niet wat we ervan verwacht hadden. Dit zorgde voor een tumultueuze start met razendsnel schakelen. Na een korte pauze konden we écht beginnen. Eerst de presentaties van Edith Hooge van de Onderwijsraad en Guuske Ledoux van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over de evaluatie van passend onderwijs. Sharon Martens van het Lerarencollectief en Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs presenteerden vervolgens de uitkomsten van hun evaluaties onder leraren en ouders. Aanwezige ouders en leraren konden via de chat vragen stellen.

Hoofdzaak

Hoewel de conclusies van de verschillende onderzoeken van elkaar verschillen, is er wel een belangrijke hoofzaak aan te geven: Er is de afgelopen jaren hard gewerkt en veel inzet getoond. Maar feitelijk is er voor de leerling en voor de leraar niet veel veranderd. Passend onderwijs is nog onvoldoende geland in de klas en bij de leerling.

Onderwijswoordvoerders

Belangrijkste onderdeel van de thema-avond vormde een overleg tussen ouders, leraren en een vijftal onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer: Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GroenLinks), Rudmer Heerema (VVD), Paul van Meenen (D66) en Peter Kwint (SP). Het gesprek werd afgetrapt door een korte reactie van deze woordvoerders op de voorgaande presentaties. Een mooi gesprek volgde: ouders en leraren toonden hun betrokkenheid met interessante reacties en vragen. Lobke en Sharon brachten de vragen in vanuit de chat. We spraken over wat er nu al beter kan en wat er na de verkiezingen in maart 2021 echt moet veranderen.

Rechtspositie

Onder andere spraken we over de rechtspositie van ouders en leerrecht. Een aantal Kamerleden zijn duidelijk voorstander van leerrecht. Zij zien dat als één van de punten om te realiseren in de nieuwe kabinetsperiode. Verder was er veel aandacht voor het versterken van de leraar en het verkleinen van de klassen. Ook die punten kunnen rekenen op de steun van de aanwezige Kamerleden.

Regeerakkoord

Tot slot werd de Kamerleden gevraagd om aan te geven wat er in het regeerakkoord moet staan willen ze hun handtekening eronder zetten. Zo noemden Van der Hul en Kwint gelijke beloning van alle leraren (opheffen loonkloof). Daarbij sloot Van Meenen zich aan en noemde aanvullend meer zeggenschap voor de leraren en zorgplicht voor alle leerlingen. Kamerlid Heerema wil onder andere meer aandacht voor inzet van onderwijs op andere plekken dan het reguliere onderwijs en de reserves van samenwerkingsverbanden aanpakken. Ten slotte sloot Westerveld het betoog af door het kind centraal te stellen.

Respect

Met respect voor elkaar en met hetzelfde doel voor ogen spraken we over passend onderwijs en wat daarvoor nodig is. Zo werd het een mooie en waardevolle avond! En als alle plannen van de onderwijswoordvoerders dan ook nog waarheid mogen worden, hebben we iets moois om naar uit te kijken! Laten we het hopen! We blijven ons er in elk geval met zijn allen voor inzetten; ouders, leraren en de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen.

Bedankt allemaal! Het smaakt naar meer… Richting de verkiezingen in maart organiseren het Lerarencollectief en Ouders & Onderwijs een onderwijsdebat. We nodigen u van harte uit!

Vragen en meer informatie

Voor vragen over bijvoorbeeld passend onderwijs kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur of via vraag@oudersenonderwijs.nl

Terugkijken

Bent u benieuwd naar wat er precies werd besproken tijdens de thema-avond? Hieronder is de thema-avond (in onderdelen) terug te kijken.

Het volledige gesprek

De avond in vogelvlucht

Het slotbetoog

 

 

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.