Home > Nieuws > Nieuws > Verslag van het 15de WMS-congres

Verslag van het 15de WMS-congres.

2 december 2021 Nieuws
Webinar passend onderwijs

Vorige week vond het jaarlijkse WMS-congres plaats. WMS staat voor Wet Medezeggenschap op Scholen. Onderwijsgeschillen organiseerde het congres voor de 15de keer in samenwerking met belangenorganisaties in het onderwijs, waaronder Ouders & Onderwijs. Adviseurs Arline Spierenburg en Sjoerd van Geffen waren aanwezig en schreven een verslag.

Het congres was geheel online, waarmee de ruim 250 deelnemers ruimschoots tegemoet kwamen aan de slogan van dit jaar: “Wendbare medezeggenschap”. Speciale aandacht was er voor de positie van de medezeggenschap bij het Nationaal Programma Onderwijs, kansengelijkheid, ethische keuzes en inclusiviteit. De opening werd verricht door Cécile de Vos, directeur-bestuurder van Onderwijsgeschillen. Zij sprak met Ellen Vas, lid van de Nationale DenkTank en Robert Hommen, projectleider van Sterk Medezeggenschap over de actualiteit van afgelopen jaar. Daarna riep Minchenu Maduro in haar keynote op de medezeggenschap in beweging te zetten en grenzen te verleggen. Vanuit haar achtergrond in pedagogiek en drama bezag zij het samen leren en verbinding maken vanuit een inspirerende visie.

Workshops

Wij gingen namens Ouders & Onderwijs met deelnemers in gesprek over medezeggenschap en de invulling van het NP Onderwjis. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de helft van de ouders aangaf niet over genoeg informatie te beschikken om goed mee te praten over de invulling van het NP Onderwijs. In de workshop werd dit ook door een deel van de aanwezigen bevestigd. Verder werd genoemd dat de school meer aandacht had voor de verantwoording van de middelen van het NP Onderwijs dan voor echte concrete stappen om leerlingen in bv. de (voor-)examenklassen extra te ondersteunen. Een ouder van deze school gaf aan dat resultaten van eerste toetsweek dramatisch zijn. ‘Het lijkt alsof ze nu pas door hebben hoe slecht het gaat.’

Paniekvoetbal

Meerdere deelnemers gaven aan wel plannen te hebben gezien, maar dat er te weinig tijd was om er goed met elkaar over door te praten. ‘Nu is er eindelijk geld en moeten we in een soort paniekvoetbal veel te snel keuzes maken,’ was een zorg die bijvoorbeeld geuit werd.  Deelnemers benoemden ook de toenemende onrust in scholen met de oplopende besmettingscijfers. Ze zien dat er veel gevraagd wordt van leraren en vragen zich af of zij het nog aankunnen. Ouders & Onderwijs zal de inbreng van de deelnemers aan de overlegtafel over het NP Onderwijs naar voren brengen.

Mocht je interviews terug willen kijken met de betrokkenen (waaronder Arline Spierenburg)  dan kun je een speciaal gemaakt vlog terugkijken.

Gerelateerde onderwerpen

Volg onze workshops op het WMS congres

Bent u lid van een medezeggenschapsraad? Mis dan het WMS-congres in de ReeHorst in Ede niet. Adviseurs van Ouders & Onderwijs verzorgen drie workshops. Ook kunt u terecht bij onze stand.

Lees meer

Nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij passend onderwijs’

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) speelt een nadrukkelijke rol bij het beleid van het schoolbestuur rond passend onderwijs. De nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij passend onderwijs’ is bedoeld om GMR-leden handvatten te bieden voor het bespreken en het beïnvloeden van het beleid en de besteding van de middelen voor passend onderwijs.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.