Home > Nieuws > Nieuws > Hoofdpunten Staat van de Ouder 2022 tijdens de webinar

Hoofdpunten Staat van de Ouder 2022 tijdens de webinar.

26 april 2022 Nieuws

Afgelopen donderdag organiseerden we een webinar over de nieuwste Staat van de Ouder. Directeur Lobke Vlaming en thema-adviseur Arline Spierenburg bespraken hierin de resultaten van het onderzoek en beantwoordden de vragen van de deelnemers. Hieronder geven we de hoofdpunten weer van wat er werd besproken.

Welke resultaten uit de Staat van de Ouder 2020 springen eruit? Er blijkt vooral dat 70 – 75%  van de ouders het door de basisschool afgegeven schooladvies passend vindt bij hun kind. Dit is een stuk lager (42%) bij de kinderen met extra ondersteuning. Verder vindt een groot deel de eindtoets als check-up goed en het belang hiervan wordt gezien. Dit is zeker zo onder migranten. Dit zou verklaard kunnen worden doordat kinderen van migrantenouders vaker lager ingeschat worden qua niveau. De eindtoets is hierdoor belangrijk om het advies op te hogen.

Plaatsing

Wanneer ouders het niet eens zijn met de plaatsing van hun kind op het voortgezet onderwijs onderneemt 15% actie. Zij plaatsen hun kind in een brede brugklas, contacteren school of melden hun kind aan op een ander niveau. Bij het kiezen van een middelbare school wordt vooral gekeken naar de voorkeur van het kind en de sfeer op school. Lager opgeleide ouders letten daarnaast meer op grootte van de school, de kosten en het anti-pestbeleid.

Keuze

Buiten de randstad vindt ongeveer de helft van de ouders dat er te weinig keuze is in middelbare scholen. Ook wordt bij 1 op de 6 door middel van loting besloten naar welke middelbare school het kind gaat. In de randstad is dit zelfs 40%. 36% van de ouders vinden lotingen niet goed en nog eens 15% is niet tevreden met de uitkomst van de loting. Meer dan de helft van de ouders wil graag een brede schoolgemeenschap. Het percentage bij migrantenouders ligt hierin het hoogst, maar ook bij de laagste groep (hoog opgeleide ouders) ligt het percentage boven het gemiddelde. Over het algemeen zijn ouders tevreden met de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De meeste kinderen starten dan ook naar tevredenheid op de nieuwe school.

Over De Staat van de Ouder

De Staat van de Ouder is een jaarlijkse publicatie van Ouders & Onderwijs over wat ouders van het Nederlandse onderwijs vinden. Iedere twee jaar doen we breed representatief onderzoek naar een actueel thema. In de Staat van de Ouder 2022 staat de overstap van bassischool naar middelbare school centraal. Lees meer op de themapagina Staat van Ouder.

Gerelateerde onderwerpen

Staat van de ouder 2022: Ouders willen geen driejarige brede brugklassen

Ouders willen geen driejarige brede brugklassen met kinderen van alle niveaus in één klas. Dat blijkt uit het onderzoek van De staat van de Ouder 2022, helemaal in het teken van de overstap tussen basis- en voortgezet onderwijs. De meeste ouders zijn voorstander van twee niveaus in één brugklas. Verder zien veel ouders graag dat leerlingen samen gym en burgerschap volgen én dat de doorstroom tussen niveaus verbetert. Alle details lees je in het splinternieuwe rapport De Staat van de Ouder dat zojuist is verschenen.

Lees meer

Staat van de Ouder 2022: Overstap middelbare school

Alle ouders en leerlingen krijgen ermee te maken. De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Het is een moment waarop ouders en hun kinderen tegen praktische vragen en problemen aanlopen. We vroegen aan ouders hoe zij dit ervaren en wat knelpunten en verbeterpunten zijn.  Passend advies Alle leerlingen in groep 8 krijgen een schooladvies. En dat is bepalend voor hun toekomst. Een passend advies is daarom van groot belang. Uiteindelijk is het ideaal dat elke leerling dezelfde kansen krijgt. Hoe kunnen we dat bereiken? We vroegen ouders uitgebreid naar het schooladvies en de eindtoets in groep 8, de keuze voor een middelbare school en de uiteindelijke overstap. Hoe zien ouders dat?

Lees meer

De opdracht om de overstap naar voortgezet onderwijs beter te organiseren

Schooladvies, eindtoets en het vinden van een geschikte school, een ingewikkeld proces voor ouders. Lobke Vlaming: ‘De telefoon bij Ouders & Onderwijs staat daarover roodgloeiend’

Lees meer

Isolde: ‘Een andere overstap dan anders’

Inmiddels heeft de zoon (12) van Isolde het naar zijn zin op een school voor 10-14-onderwijs. Maar de weg ernaar toe ging niet vanzelf.

Lees meer

Christine: ‘Sommige kinderen hebben meer tijd nodig’

Het was niet makkelijk om een geschikte middelbare school te vinden voor de hoogbegaafde zoons van Christine. ‘Iedereen leert anders’.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.