Home > Nieuws > Nieuws > 6 tips voor een goed gesprek op school en thuis

6 tips voor een goed gesprek op school en thuis.

19 mei 2021 Nieuws

Scholen krijgen de komende twee en een half jaar extra financiële middelen. Hiermee gaan ze aan de slag om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. U mag aannemen dat de school met u deelt hoe uw kind ervoor staat en een passend vervolgtraject aan de orde stelt. Dat begint met een goed gesprek tussen leraar, leerling en ouders. Het is belangrijk dat u zich op zo’n gesprek goed voorbereidt. De volgende stappen helpen hierbij. Ook leraren kunnen onderstaande tips volgen om een gesprek te voeren.

  1. Ga naar het (ouder)gesprek

Krijgt u een uitnodiging voor een (online-)gesprek? Maak gebruik van de uitnodiging, ook als het goed gaat met uw kind. Zeker door de invloed van corona op het onderwijs is het belangrijk dat ouders, kinderen en school elkaar spreken over de gevolgen ervan.

  1. Bespreek vooraf met uw kind hoe het gaat op school en thuis

Spreek eerst thuis met uw kind voor u naar het gesprek op school gaat. Vraag uw kind hoe het gaat op school en thuis. Als uw kind net een rapport heeft gekregen, vraag dan wat uw kind daar zelf van vindt. Zo heeft u ook van uw kind veel informatie om een gesprek op school te voeren.

Voorbeeldvragen aan uw kind:

-Hoe sta je ervoor? Wat gaat goed, wat vind je lastig?
-Hoe voel je je nu, hoe gaat het met je?
-Wat vond je van het afstandsonderwijs en het thuiswerken? Wat ging goed, wat niet?
-Wat helpt jou om goed verder te gaan?
-Wie kan jou helpen en waarmee? Wat heb je van de school nodig, wat van ons of van anderen?
-Wat kan je zelf doen?

Op steeds meer scholen gaan leerlingen zelf mee naar het gesprek op school. Juist in het gesprek over de gevolgen van corona is het belangrijk dat een kind zelf hieraan meedoet. Bereid dan samen het gesprek voor. Ook kan het zijn dat de leraar/mentor en uw kind elkaar hebben gesproken in een mentorgesprek. Vraag dan uw zoon of dochter naar dit gesprek en wat er is besproken.

  1. Bedenk wat u wilt vertellen

Besef dat u als ouder in de periode van afstandsonderwijs goed heeft gemerkt hoe uw zoon of dochter met schoolwerk bezig is. En ook hoe het voor u als ouder was om uw zoon of dochter te helpen en te begeleiden. Dat alles is belangrijke en nuttige informatie voor de leraar en de school. Het  is goed om dat ook met de leraar te delen. Bedenk daarom van tevoren wat u hierover wilt vertellen.

Suggesties :
– Hoe uw kind met huiswerk omgaat;
– Hoe uw kind thuis is;
– Hoe u uw kind tijdens de schoolsluiting en daarna helpt en begeleidt;
– Hoe u de schoolsluiting ervaren heeft.

  1. Bedenk wat u wilt vragen

Een gesprek op school is vaak snel voorbij. Bedenk daarom thuis alvast wat u graag wilt bespreken. Dat kunnen vragen zijn over resultaten. Maar denk ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw  kind en hoe hij of zij zich voelt. Al vragen bedacht? Maak er een lijstje van, zet die op papier en neem die mee naar het gesprek.

Voorbeeldvragen:
– Hoe staat mijn kind ervoor?
– Wat gaat er goed en wat kan beter?
– Welke hulp krijgt mijn kind daarbij?
– Wat is de rol is daarin van de school?
– Wat is de rol is daarin van de ouder?
– Hoe gaat het met mijn kind (hoe zit mijn kind in zijn vel) in de klas, op school?
– Hoe zit het met de motivatie van mijn kind?
– Hoe zit het met vaardigheden als plannen en organiseren van schoolwerk?
– Wat is er volgend schooljaar nodig? Wat moeten we daar nu voor doen?
– Hoe kan mijn kind na groep 8 een goede start in de brugklas maken?

  1. Vraag om uitleg, voorbeelden en afspraken

Met de leraar/mentor bespreekt u wat uw kind nodig heeft. Bijvoorbeeld om mogelijke vertragingen in te lopen, of om zich weer goed te voelen. Hoe kunt u daar samen met school aan bijdragen? Als u iets niet goed begrijpt, vraag dan om extra uitleg en voorbeelden.

Misschien maakt u tijdens het gesprek afspraken. Zet die dan op papier. Spreek ook meteen af wanneer en hoe u dit met de leraar/mentor opnieuw bespreekt. Dat kan met een (online-)vervolgafspraak, maar eventueel ook met een e-mailbericht. Als het maar duidelijk is hoe de afspraken een vervolg krijgen en wie wat doet.

Vraag ook om een vervolgafspraak als u vindt dat u nog meer zaken moet bespreken.

  1. Ga uit van partnerschap

Besef dat de opleiding van uw kind een gezamenlijk partnerschap is tussen school, kind en ouder. Het is belangrijk dat school, leerling en ouders in goed overleg aan de slag gaan. Zodat u samen met de school mogelijke gevolgen van corona op het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind aan kunt pakken.

Meer vragen? Ga naar de helpdesk van Ouders & Onderwijs Via vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101 op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

U kunt ook contact opnemen met stichting Voor Werkende Ouders via info@voorwerkendeouders.nl of kijken op de website www.voorwerkendeouders.nl. Of bezoek de website van ROV voor meer informatie en vragen.

Om meer te lezen over het Nationaal Programma Onderwijs kunt u naar de NP Onderwijs-website van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Het is mogelijk aldaar de antwoorden op veelgestelde vragen te bekijken. Maar u kunt ook de informatie op de website van Ouders & Onderwijs raadplegen.

Gerelateerde onderwerpen

Vraag & antwoord: Nationaal Programma Onderwijs

Eerder dit jaar werd het herstelplan voor het onderwijs gelanceerd. Het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat studievertragingen in deze coronaperiode beter worden opvangen. Om meer duidelijkheid te geven over de concrete invulling van het plan hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Lees meer

Verbetervoorstellen Nationaal Programma Onderwijs

Vorige week kondigden de minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) het Nationaal Programma Onderwijs aan. Ouders & Onderwijs is positief over dit plan, maar heeft de Tweede Kamer samen met zeven andere ouderorganisaties enkele aandachtspunten gestuurd die van belang zijn om het programma te verbeteren.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.