Home > Nieuws > Nieuws > Welke kosten heb ik als mijn kind naar school gaat? 

Welke kosten heb ik als mijn kind naar school gaat? .

25 augustus 2021 Nieuws
kosten school kins

Uitgangspunt in het Nederlandse onderwijs is dat ouders zelf geen kosten hoeven te maken om hun kind naar school te laten gaan. Ze betalen geen schoolgeld voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen kunnen ouders wel om een financiële bijdrage vragen, maar die is altijd vrijwillig. Toch hebben ouders vaak nog wel andere schoolkosten. Hoe zit dat?

Uitgangspunt in het Nederlandse onderwijs is dat ouders zelf geen kosten hoeven te maken om hun kind naar school te laten gaan. Scholen kunnen ouders wel om een financiële bijdrage vragen, maar die is altijd vrijwillig. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. In de schoolgids moet staan dat de ouderbijdrage vrijwillig is, hoe hoog de ouderbijdrage is en waar deze voor gebruikt wordt. 

Toch kosten voor school?

Ja dat kan, zeker in het voortgezet onderwijs. Persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan, zoals een atlas, een woordenboek, een rekenmachine, schriften en pennen moeten ouders zelf aanschaffen en betalen. Al het lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft betaalt de school voor uw kind. Wil de school iets extra’s doen en daarvoor ouders vragen om te betalen? Dat mag, maar is altijd vrijwillig. En elke leerling mag meedoen, of ouders nu wel of niet betalen. Lees ook welke schoolkosten er allemaal zijn.

Overblijven (tussenschoolse opvang) en continurooster

Als ouders besluiten hun kind te laten overblijven op school, betalen ze een bijdrage voor de kosten van het overblijven en van het eten. De ouders zijn verplicht deze kosten te betalen. Deze vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. De school mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. Meestal gaat het om enkele euro’s per dag. De medezeggenschapsraad moet met het bedrag instemmen.  

Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze op school. De school is op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Het onderwijspersoneel verzorgt het toezicht in de middagpauze. Er is dan dus geen sprake van tussenschoolse opvang. Ouders hoeven dan ook geen overblijfbijdrage te betalen. Wel mag er een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd. 

Borg voor gratis schoolboeken?

Scholen mogen aan ouders een borg vragen voor de gratis schoolboeken. Dit om te zorgen dat de leerlingen netjes met de boeken omgaan. De borg voor schoolboeken is vrijwillig. Een borg vragen mag alleen onder de volgende voorwaarden:

  • Voor ouders moet duidelijk zijn wat de borgregeling inhoudt en hoe de school omgaat met schade aan boeken.
  • De medezeggenschapsraad gaat akkoord met de borgregeling.
  • De school zorgt dat de leerling aan het begin van het schooljaar zijn schoolboeken heeft. Ook als de ouders de borg niet willen betalen.
  • De school blijft verantwoordelijk voor de levering van de gratis schoolboeken. Ook als de school de werkzaamheden uitbesteedt aan een boekenleverancier.

Gaat u als ouder akkoord met de borgregeling? Dan bent u verplicht deze na te komen. 

Aanschaf laptop of tablet niet verplicht voor ouders

Scholen mogen niet van ouders eisen dat zij een laptop of tablet kopen voor hun kind. Ouders mogen omgekeerd ook niet eisen dat de school tablets en laptops heeft. Vervangt een school (een groot deel van de) schoolboeken door digitaal lesmateriaal? Dan moet de school voor dit materiaal zorgen. De school mag hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. Ouders zijn niet verplicht deze bijdrage te betalen als zij dit niet willen of kunnen. De school moet dan voor ander passend lesmateriaal zorgen. 

Wat wel, wat niet?

Zodra iets verplicht wordt voorgeschreven, dan zijn de kosten voor de school en niet voor ouders. Ouders hebben dan namelijk geen vrije keuze om hetzelfde product of dienst ergens anders goedkoper te vinden. Het gaat bijvoorbeeld om het verplichte gebruik van een kluisje of een bepaald merk en type laptop of tablet.  

Extra activiteiten, excursie, schoolkamp of schoolreis? 

De school kan naast de vrijwillige ouderbijdrage voor allerlei zaken in een factuur een bijdrage vragen. Maar die bijdrage is altijd vrijwillig, behalve voor de persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan. Betaalt u niet? Dan mag de school uw kind niet uitsluiten van het gebruik of deelname. 

Vragen?

Lees alles wat u moet weten over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u nog vragen? Ga altijd eerst het gesprek aan met de school. Komt u er niet uit? Neem dan op werkdagen contact op met ons Adviespunt, op telefoonnummer 088 6050101 of via de mail: vraag@oudersenonderwijs.nl

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.