Neem contact op via mail: vraag@oudersenonderwijs.nl, telefonisch: 088-6050101 of via Whatsapp

Waarvoor betalen ouders schoolkosten? Hoe hoog zijn die kosten en wat vinden ouders van die kosten? En is de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig? Ouders & Onderwijs deed onderzoek. De resultaten zijn bekend en geven een goed beeld van de verschillen tussen scholen, de hoogte van de schoolkosten en de activiteiten waar scholen de ouderbijdrage voor gebruiken.

Ouders honderden euro’s kwijt aan schoolkosten

Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs zijn flinke bedragen kwijt aan school. Zo betaalt ruim een derde meer dan 500 euro aan schoolkosten. Ouders geven veel geld uit aan zaken die ze zelf moeten aanschaffen, zoals laptops, gereedschap en digitale rekenmachines.

Lees meer

Vraag het aan ons Adviespunt.

De medewerkers van ons Adviespunt helpen u graag met al uw vragen en bieden een luisterend oor.

  • Wilt u de rekening van school aan ons voorleggen voor advies?
  • Wilt u weten welke kosten u wel of niet moet betalen?
  • Wat kunt u doen als school herinneringsmails stuurt of andere druk uitoefent om te betalen?
  • Wat als u vindt dat u onterecht teveel schoolkosten betaalt?

Wat is uw mening over het onderwijs?

Wat zijn de ervaringen van ouders met schoolkosten?

“Het is niet eerlijk dat een kind van ouders die geen huiswerkbegeleiding kunnen betalen, blijft steken op een lager niveau"

Lindsey, 47 jaar Lees meer

“Het niet kunnen betalen van een laptop zorgt bij ouders soms voor stress, schaamte of zelfs tranen. "

Willem, 37 jaar Lees meer

Schoolbesturen kunnen leren van Dr. Phil

‘‘You teach people how to treat you’, zegt de huispsycholoog van Amerika, Dr. Phil. Mijn advies aan scholen is: stop met factureren, incasseren en profileren. En benader ouders zoals u ook benaderd zou willen worden: als mensen die het beste voor hebben met hun kind en die daarin samen met school optrekken.’ Aldus Lobke Vlaming in haar nieuwe blog.

Wat als u schoolkosten niet kunt betalen?

Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, een rekenmachine of laptop vergoeden of een tegemoetkoming in de schoolkosten bieden als ouders daar zelf geen geld voor hebben. In ons artikel leggen we uit waar je terecht kunt voor hulp.

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage en móet ik die betalen?

Zowel basisscholen als middelbare scholen vragen elk jaar een financiële ouderbijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. In de schoolgids staat hoe hoog de ouderbijdrage is, waar school het geld aan besteedt en dat deze vrijwillig is.

Lees meer

Wat is het standpunt van Ouders & Onderwijs?

We zijn blij met de nieuwe wet die uitsluiting van kinderen door scholen verbiedt, ongeacht of ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. De vrijwillige ouderbijdrage mag nooit kansenongelijkheid in de hand werken. Scholen zouden de schoolkosten voor ouders zoveel mogelijk moeten beperken; het bedrag dat ze van de overheid krijgen zou voldoende moeten zijn om hoogwaardig kwalitatief onderwijs aan te bieden.

Lees meer

De 3 meestgestelde vragen

Met deze wetswijziging moet elke leerling in het primair en voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit moet expliciet in de schoolgids worden vermeld.

Eerder mochten scholen leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden uitsluiten van extra activiteiten. Scholen boden vaak wel een alternatief. Dit mag niet meer vanaf 1 augustus 2021. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt.

Ja, dat mag. Het gaat immers om een vrijwillige ouderbijdrage. Ouders die de bijdrage niet willen of kunnen betalen, hoeven geen reden te geven of inzicht in hun financiële situatie.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem aan ons Adviespunt.

Laat uw stem horen!

Wilt u meepraten over het onderwijs? Doe dan mee aan het Landelijk Ouderpanel. Ruim 5500 vaders en moeders zijn al lid van het panel. Via onderzoeken en korte peilingen geven zij hun mening over het onderwijs aan hun kind. Lijkt u dat ook leuk? Meld u hier aan.