Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Welke leerlingen mogen naar school?

Welke leerlingen mogen naar school?.

17 december 2020 Nieuws
leerlingen mogen naar school

De scholen blijven gesloten. Dat besloot het kabinet in strijd tegen corona. Maar voor sommige leerlingen zijn er uitzonderingen. Die zijn niet allemaal even duidelijk. Daarom maakten we een overzicht met daarbij de toelichting van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Voor kwetsbare kinderen blijven scholen open

Kwetsbare kinderen worden genoemd als uitzondering. Zij kunnen wel onderwijs op school volgen. Dit geldt voor kwetsbare kinderen die speciaal onderwijs volgen én voor kwetsbare kinderen die op een reguliere basisschool zitten. Je zou vervolgens kunnen denken dat op het speciaal onderwijs vooral kwetsbare kinderen zitten en dat die scholen dus open blijven. Helaas is dat niet duidelijk. In de praktijk zijn sommige scholen dus open en andere scholen gesloten. Maar wie bepaalt dat?

Als het schoolbestuur vindt dat het overgrote deel van de leerlingen op hun school ‘kwetsbaar’ is, dan kunnen zij de school open houden. Het ministerie van OCW zegt daarover: ‘Voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt, waardoor in het vso en pro fysiek onderwijs aan de orde is.’ Dit betekent dat leerlingen op het speciaal onderwijs fysieke lessen moeten kunnen volgen. De school moet die mogelijkheid bieden. Het ministerie van OCW zegt dus dat als er op een school kwetsbare kinderen zitten, van de school wordt verwacht dat zij hun best doen om fysiek onderwijs te geven en kinderen op school op te vangen.

Scholen voor praktijkonderwijs en vmbo-scholen met beroepsgerichte vakken blijven open

Leerlingen op vmbo-scholen, in het praktijkonderwijs en het vso met beroepsgerichte vakken kunnen naar school. Zij hebben veel praktijklessen en moeten die ook tijdens de lockdown kunnen volgen. Het ministerie van OCW zegt daarover: ‘Voor praktijkonderwijs (pro), vso en het vmbo onderwijs met beroepsgerichte vakken geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt, waardoor fysiek onderwijs aan de orde is.’ Dit betekent dat deze leerlingen fysieke lessen moeten kunnen volgen. De school moet die mogelijkheid bieden en dus open blijven.

Examenklassen en leerlingen die schoolexamen moeten doen zijn uitgezonderd

Leerlingen die examen moeten doen zijn uitgezonderd. Zij gaan naar school voor fysieke lessen. Voor deze leerlingen blijft de school dus open. Het ministerie van OCW zegt daarover: ‘Alle onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een examenjaar en het afnemen van schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar moeten op school plaatsvinden.’ Deze keuze is gemaakt omdat er niet veel tijd meer is om leerlingen voor te bereiden op hun examen. Goede voorbereiding en het juist afnemen van schoolexamens is belangrijk.

Op een rijtje: voor welke leerlingen en in welke situaties moet de school open blijven?

  • Voor alle onderwijsactiviteiten voor leerlingen die in hun examenjaar zitten.
  • Voor het afnemen van schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar, ook voor leerlingen in vwo 4.
  • Voor praktijkgerichte lessen in het vmbo, vso en pro in alle leerjaren. Dit zijn beroepsgerichte programma’s, profielmodules en beroepsgerichte keuzevakken op het vmbo en praktijkvakken in het pro en vso.
  • Voor leerlingen in het primair onderwijs met één of twee ouders met een cruciaal beroep.
  • Voor leerlingen in kwetsbare posities. School bepaalt samen met de gemeente om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt extra aandacht gevraagd voor leerlingen in het so, sbo en nieuwkomers.
  • Voor leerlingen in het vso en het pro geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevindt. Dit betekent in de praktijk dat bijna alle vso- en pro-scholen open zijn en fysiek onderwijs geven.

De school gaat anders met deze uitzonderingen om, wat nu?

Heeft u de indruk dat de school van uw kind(eren) wegloopt voor de verantwoordelijkheid om kwetsbare kinderen op te vangen of om lessen door te laten gaan? Geef het aan ons door. Stuur een e-mail naar vraag@oudersenonderwijs.nl. Wij zorgen ervoor dat deze informatie en de gegevens bij het ministerie van OCW en/of betrokken onderwijsorganisatie terecht komen. Samen zorgen we dat hier iets aan gedaan kan worden.

Vragen?

Wij begrijpen dat er mogelijk toch nog veel vragen zijn. Wij spreken veel ouders en merken dat de uitleg van de uitzonderingen in de praktijk verschillend wordt begrepen. Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Telefonisch op 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur. Of via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl. Voor antwoorden op veel gestelde vragen kunt u terecht op onze FAQ-pagina.

Gerelateerde onderwerpen

Scholen sluiten tot 18 januari

Zowel basis- als middelbare scholen als kinderopvang sluiten vanaf aanstaande woensdag. Uitzonderingen zijn er voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, kwetsbare kinderen en examenleerlingen. Dat maakt het kabinet maandag bekend.

Lees meer

10 tips voor kinderen die thuis zitten

Er is geen school of opvang en de kinderen zijn de komende weken thuis. Vervelen is uit den boze. Dus hoe kunnen kinderen op een zo leerzaam mogelijke manier beziggehouden worden? Ouders & Onderwijs zet een aantal tips op een rij.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.