Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Wijzigingen eindexamens voortgezet onderwijs

Wijzigingen eindexamens voortgezet onderwijs.

17 december 2021 Nieuws

Eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansing en de mogelijkheid om hun examens te spreiden over twee tijdvakken zodat ze meer voorbereidingstijd hebben. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen in het eindexamen dit jaar. Demissionair minister Slob kwam tot dit besluit omdat leerlingen sinds maart 2020 te maken hadden met coronamaatregelingen en schoolsluitingen.

Vier maatregelen

Het is de derde keer dat er wijzigingen zijn in de regels voor het eindexamen. De minister treft de volgende vier maatregelen:

  1. Maximaal twee extra herkansingen voor centrale examens voor diplomakandidaten in het regulier vo en vavo. Daarbij geldt voor diplomakandidaten in het staatsexamen dat zij maximaal twee vakken mogen herkansen als zij hierdoor hun diploma kunnen halen.
  2. Leerlingen kunnen de centrale examens spreiden over twee tijdvakken, met een derde tijdvak voor herkansingen. Het eerste eindexamentijdvak is van 12 mei tot en met 30 mei, het tweede loopt van 13 tot en met 25 juni. Leerlingen kunnen kiezen of ze al hun examens al in het eerste tijdvak doen, of dat ze een deel naar het tweede tijdvak overhevelen.
  3. Er is een langere afnameperiode van flexibele en digitale vmbo-examens bb en kb en de centraal schriftelijke en praktisch examens (cspe). De afnameperiode loopt nu tot en met 22 juli 2022.
  4. Voor het vmbo geldt dat niet drie of vier, maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgenomen met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). De andere twee onderdelen worden afgesloten met een schoolexamen. De onderdelen per profielvak die als centraal examen worden afgenomen, worden nog dwingend aangewezen. Er moet nog worden besloten hoe dit wordt meegenomen in de uitslagbepaling.

Wijzigingen in het staatsexamen

Ook voor diplomakandidaten die staatsexamen doen zijn er wijzigingen. Het gaat om de volgende:

  1. Leerlingen mogen een vertrouwenspersoon meenemen naar het mondelinge examen.
  2. De diplomakandidaten in het staatsexamen hebben de mogelijkheid om voor twee vakken herkansingen te doen. Alleen wanneer zij met het behalen van deze herkansingen nog kunnen slagen voor hun diploma.

Ondersteuning leerlingen

Als leerlingen zich beter willen voorbereiden, biedt het platform Leren voor het Examen hulp. Op de website staat voor vrijwel alle vakken extra informatie zoals uitleg over de examenstof. Eindexamenleerlingen kunnen er onder meer oefenen met oude eindexamens en samenvattingen raadplegen.

Meer weten?

Wilt je meer weten over de ontwikkelingen rondom de examens? Of heb je vragen? Stel ze via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Basisscholieren krijgen week eerder kerstvakantie

De kerstvakantie begint op basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een week eerder. Ook de buitenschoolse opvang (bso) gaat eerder dicht. De kinderopvang blijft wel open. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de verspreiding van de omikronvariant tegengegaan wordt. Dit maakte het kabinet dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie.

Lees meer

Vraag & antwoord: Hoe ziet het onderwijs eruit?

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen , hogescholen en universiteiten zijn weer geopend voor fysieke lessen. Het kabinet neemt daarmee het meest recente advies van het OMT over.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.