Home > Nieuws > Kennisbank > Examens > Eindexamens van start

Eindexamens van start.

11 mei 2022 Nieuws
examens 2023

Na een lange voorbereiding moeten ze deze week echt laten zien wat ze kunnen. De eindexamens beginnen. Maar hoe zat het ook alweer met de aanpassingen van de examenregels dit jaar? Waar is oefenmateriaal te vinden? Wanneer is de uitslag bekend? We zetten alle antwoorden op deze vragen voor je op een rij.

Het coronavirus blijft van grote invloed op het onderwijs. Daarom gelden voor het examenjaar 2022 enkele maatregelen om meer tijd en flexibiliteit rond de afname te organiseren.

Wat is dit jaar anders?

Hieronder sommen we de belangrijkste regels op:

  1. Eén niet-kernvak mag de leerling wegstrepen, de zogeheten duimregeling. Dat mag geen kernvak zijn, zoals voor havo/vwo Nederlands, Engels of wiskunde en voor vmbo Nederlands. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst.
  2. Alle diplomakandidaten in het regulier vo en vavo krijgen niet één, maar twee herkansingen voor de centrale examens. Dit betreft twee verschillende vakken. Voor diplomakandidaten van het staatsexamen geldt dat zij maximaal twee verschillende vakken mogen herkansen als zij hierdoor hun diploma kunnen halen.
  3. Leerlingen kunnen de centrale examens spreiden over twee tijdvakken, met een derde tijdvak voor herkansingen. Het eerste eindexamentijdvak is van 12 mei tot en met 30 mei, het tweede loopt van 13 tot en met 25 juni. Leerlingen kunnen kiezen of ze al hun examens al in het eerste tijdvak doen, of dat ze een deel naar het tweede tijdvak overhevelen.
  4. Er is een langere afnameperiode van flexibele en digitale vmbo-examens bb en kb en de centraal schriftelijke en praktisch examens (cspe). De afnameperiode loopt nu tot en met 22 juli 2022.
  5. Voor het vmbo geldt dat niet drie of vier, maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgenomen met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). De andere twee onderdelen worden afgesloten met een schoolexamen. De onderdelen per profielvak die als centraal examen worden afgenomen, worden nog dwingend aangewezen. Er moet nog worden besloten hoe dit wordt meegenomen in de uitslagbepaling.

Wijzigingen in het staatsexamen

Ook voor diplomakandidaten die staatsexamen doen waren er al wijzigingen. Het gaat om de volgende:

  1. Leerlingen mogen een vertrouwenspersoon meenemen naar het mondelinge examen.
  2. De diplomakandidaten in het staatsexamen hebben de mogelijkheid om voor twee vakken herkansingen te doen. Alleen wanneer zij met het behalen van deze herkansingen nog kunnen slagen voor hun diploma.

Ondersteuning leerlingen

Als leerlingen zich beter willen voorbereiden, biedt het platform Leren voor het Examen hulp. Op de website staat voor vrijwel alle vakken extra informatie zoals uitleg over de examenstof. Eindexamenleerlingen kunnen er onder meer oefenen met oude eindexamens en samenvattingen raadplegen.

Meer informatie

Meer informatie over de examens in het voortgezet onderwijs vind je in onze kennisbank. Wil je meer weten over de ontwikkelingen rondom de examens? Of heb je vragen? Stel ze via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Basisscholieren krijgen week eerder kerstvakantie

De kerstvakantie begint op basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een week eerder. Ook de buitenschoolse opvang (bso) gaat eerder dicht. De kinderopvang blijft wel open. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de verspreiding van de omikronvariant tegengegaan wordt. Dit maakte het kabinet dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie.

Lees meer

Vraag & antwoord: Coronaregels op school

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn weer geopend voor fysieke lessen. Verder komt er zeer binnenkort een einde aan een groot aantal coronamaatregelen in het onderwijs. Zo mogen ouders de school weer in en komen de regels voor groepsgrootte, cohorten, looproutes en gespreide pauzes te vervallen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.