Home > Nieuws > Kennisbank > Schoolkosten en ouderbijdrage > Lindsey: ‘Belangrijk dat scholen geld ouderbijdrage verantwoorden’

Lindsey: ‘Belangrijk dat scholen geld ouderbijdrage verantwoorden’.

26 augustus 2021 Interview

Lindsey is moeder van een zoon (16) en een dochter (21). Haar dochter studeert, haar zoon zit op de middelbare school. Ze betaalt elk jaar trouw de vrijwillige ouderbijdrage. Er is een periode geweest dat ze wat minder te besteden had toen ze geen werk had. Toen heeft de gemeente haar goed geholpen met een tegemoetkoming in de schoolkosten.  

Op de vraag welke kosten onder de vrijwillige ouderbijdrage op de factuur van school staan, antwoordt Lindsey dat ze betaalt voor het schoolkamp, excursies, Sinterklaas en Kerst, een iPad, de ouderraad, kopieerkosten en een kluisje. In totaal komt dat neer op ongeveer 150 euro per jaar. Ze kan het gelukkig betalen. Op de school van haar dochter was de bijdrage vaak een paar honderd euro meer. Maar die organiseerde dan ook een reis naar het buitenland. Ze begrijpt niet waarom scholen zo verschillen in het aanbod van activiteiten. ‘Ik vind het belangrijk dat scholen verantwoorden waar het geld van de ouderbijdrage voor wordt gebruikt. In het coronajaar gingen veel activiteiten niet door, de school kon niet duidelijk vertellen wat er met de ouderbijdrage was bekostigd.’

Betalen voor kopieerkosten 

Bij navraag hoe dat zit met de kopieerkosten die in rekening worden gebracht antwoordt Lindsey: ‘Mijn zoon zit in een iPad-klas, dus alles gaat digitaal. Ze werken met bepaalde standaardlicenties. Als er extra stof wordt aangeboden die buiten de licentie valt, wordt dat op papier aangeboden aan de leerlingen. Dat verklaart die kopieerkosten.’ Begrijpelijk misschien, maar wettelijk gezien zijn dit kosten voor de school. Boeken en leerstof vallen onder leermiddelen en zijn officieel voor rekening van de school.’

Als school niet achter een beslissing staat om je kind te laten testen voor bijvoorbeeld dyslexie of ADHD, dan moet je als ouder deze testen uit eigen zak betalen. Dat is niet voor elke ouder weggelegd, wat gevolgen heeft voor het kind.

iPad-klas  

De zoon van Lindsey zit in een iPad-klas. Dat betekent dat elke leerling werkt op de iPad in de klas. Deze stelt de school dan ook verplicht. Ouders kunnen een iPad via de school aanschaffen. Lindsey heeft geen idee of de school voor een alternatief zorgt voor ouders die de iPad niet willen of kunnen betalen.

Met ingang van de nieuwe wet kan een school, die kiest voor een iPad-klas, hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Als ouders er niet voor willen of kunnen betalen, mogen leerlingen niet worden uitgesloten van deelname aan de iPad-klas. Een iPad-klas wordt gezien als een programma, dus vergelijkbaar met bijvoorbeeld het volgen van tweetalig onderwijs.

Krap bij kas 

Lindsey heeft een periode gekend waarin ze minder te besteden had en hulp nodig had om de schoolkosten te betalen. Ze is op zoek gegaan naar hulp en kwam terecht bij haar gemeente. ‘Ik ben echt heel goed geholpen en daar ben ik erg blij om. Dat heeft niet elke gemeente zo goed geregeld.’ Ze is van mening dat een lager inkomen niet alleen kansenongelijkheid in uitjes kan creëren, maar ook in niveau. ‘Als school niet achter een beslissing staat om je kind te laten testen voor bijvoorbeeld dyslexie of ADHD, dan moet je als ouder deze testen uit eigen zak betalen. Dat is niet voor elke ouder weggelegd, wat gevolgen heeft voor het kind. Hetzelfde geldt voor huiswerkbegeleiding, deze kosten moeten ouders zelf ophoesten. Als dat niet lukt, is de kans groot dat het kind op een lager niveau blijft steken.’

Geen extra uitjes meer?

De aanpassing van de wet over de vrijwillige ouderbijdrage stelt dat kinderen niet meer mogen worden uitgesloten als ouders de bijdrage niet willen of kunnen betalen. Dat vindt Lindsey een goede zaak. Ze maakt zich alleen wel zorgen als ouders besluiten de ouderbijdrage niet meer te betalen. Ze vindt dat er al genoeg wordt bezuinigd in het onderwijs en hecht veel waarde aan de extra uitjes en activiteiten. ‘Ik vind wel dat er geld moet zijn voor extra activiteiten, die maken de schooltijd juist zo leuk. In coronatijd konden veel activiteiten niet doorgaan. Hopelijk zorgt deze wetswijziging er niet voor dat straks bezuinigd wordt op de uitjes.’

Gerelateerde onderwerpen

Waar kunt u terecht voor hulp bij het betalen van schoolkosten?

Volgens de wet kunnen scholen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor de extra activiteiten buiten het regulieren lesprogramma. De bijdrage is echt vrijwillig, zonder gevolgen voor het kind. Maar hoe zit dat met andere schoolkosten? En waar kunnen ouders terecht als ze die kosten niet kunnen betalen?

Lees meer

Lumpsum

Lees meer

Oproep: vergoed digitale leermiddelen

Niet elk kind heeft een laptop of tablet ter beschikking, terwijl dit op veel scholen wel wordt verwacht. In veel gevallen is een laptop of tablet onmisbaar voor het volgen van onderwijs of het maken van huiswerk. Ouderorganisaties* roepen de Tweede Kamer op om laptops en tablets voor school kosteloos beschikbaar te stellen voor alle leerlingen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.