Home > Nieuws > Kennisbank > MBO > Tweede Kamer bespreekt ouderbetrokkenheid in het mbo

Tweede Kamer bespreekt ouderbetrokkenheid in het mbo.

19 september 2023 Nieuws

De Tweede Kamer sprak woensdag 13 september met demissionair minister Robbert Dijkgraaf over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ouders & Onderwijs bracht verschillende kwesties onder de aandacht, waaronder ouderinspraak, de kosten van leermiddelen en de uitdagingen voor studenten met ondersteuningsbehoeften.

Ouderbetrokkenheid en –inspraak in het mbo

René Peters van het CDA vroeg uitgebreid aandacht voor het belang van ouderbetrokkenheid en –inspraak in het mbo. Betrokkenheid van ouders helpt onder meer bij het voorkomen van uitval, het maken van een goede studiekeuze en een goed stageverloop, stelt hij. Ook de uitdagingen met betrekking tot ouderraden in het mbo werden uitgebreid besproken.

Er bestaat wettelijk de mogelijkheid om op een mbo-school een ouderraad op te richten, maar geen enkele school heeft zo’n ouderraad in werking. Om deze situatie aan te pakken, heeft Peters de minister aangespoord om scholen actief te laten voorlichten over de oprichting van oudercommissies en hen te ondersteunen bij de uitvoer hiervan. De minister heeft ingestemd met het voornemen om hierover overleg te voeren met de overkoepelende organisatie van mbo-scholen. Ouders & Onderwijs heeft aangegeven hier graag bij betrokken te worden.

Problemen bij overstap van voortgezet speciaal onderwijs naar mbo

Uit onderzoek van Regioplan blijkt dat veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs uitvallen bij de overstap naar het mbo. Het gebrek aan doorlopende begeleiding is een veelgenoemde oorzaak. Peter Kwint van de SP en Lisa Westerveld van  GroenLinks waren aanwezig bij de presentatie van het onderzoek en haalden dit punt ook aan in het debat. De minister gaat kijken naar verbetering van de begeleiding en komt daarop terug in zijn ‘aanvalsplan voortijdig schoolverlaten’.

Burgerschapsonderwijs in het mbo

Naar aanleiding van een adviescommissie wil minister Dijkgraaf een aantal aanscherpingen voor het burgerschapsonderwijs doorvoeren in het mbo. Burgerschap is een belangrijk onderdeel van een mbo-opleiding. Hier leert een student hoe het moet omgaan met het nemen van  beslissingen die van invloed zijn op de toekomst en hoe je omgaat met maatschappelijke kwesties.

Onder meer Kamerleden Kwint (SP) en El Yassini (VVD) vroegen zich af of dit wel ver genoeg ging. Samen met Kamerlid Peters (CDA) drongen ze aan op een verplicht examen, zodat burgerschap ook echt getoetst wordt. Volgens hen zouden scholen zich dan meer geneigd voelen om (goed) burgerschapsonderwijs te bieden. De komende jaren wil de minister echter eerst kijken of de aanscherpingen al tot voldoende resultaat leiden.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.