Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Ouderraad op het mbo

Ouderraad op het mbo.

Je kind gaat naar het mbo: een belangrijke stap. Op de basisschool en de middelbare school had je als ouder nog veel te maken met de scholen, nu wordt dat anders. Toch? Nou, volgens onderzoek blijft ouderbetrokkenheid belangrijk, óók op het mbo. In een ouderraad praten ouders mee over schoolbeleid. We nemen je mee.

Samenwerken met ouders

Mbo-scholen worden door de regering gestimuleerd om samen te werken met ouders en hun betrokkenheid bij het onderwijs te vergroten. En dat zou eigenlijk meer moeten zijn dan een jaarlijks tienminutengesprek. Je kind kan natuurlijk een klacht indienen als die het ergens niet mee eens is. Maar ouders kunnen ook meepraten over het beleid van de mbo-school door deel te nemen aan de ouderraad. De ouderraad is een officieel adviesorgaan van de school.

De ouderraad op het mbo: wat en hoe?

Ouders in de ouderraad houden zich bezig met beleidszaken die voor ouders en studenten belangrijk zijn, en organiseren soms activiteiten. In de ouderraad overleggen ouders met de mbo-school. Ze kunnen bijvoorbeeld onderzoeken organiseren, meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen en gevraagd én ongevraagd advies geven aan de school. De precieze taken van de ouderraad hangen af van de afspraken die met school zijn gemaakt. Die worden vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut van de mbo-school en kunnen dus zo breed zijn als de ouderraad zelf wil.

Is een mbo-ouderraad verplicht?

De ouderraad is alleen verplicht voor agrarische opleidingscentra (AOC’s). Binnen ROC’s is een ouderraad dus niet verplicht. Volgens de wet moet een mbo wel een ouderraad instellen als minimaal 25 ouders dat willen. Je hebt als ouders dus invloed op het wel of niet bestaan van die raad. Zijn er inderdaad 25 ouders die een ouderraad willen? Dan zijn er 25 handtekeningen nodig om aan te bieden aan de school. Let op: de ouders die een handtekening zetten, hoeven niet zélf in de raad te gaan zitten. Maar het mag natuurlijk wel. Anders wordt er een verkiezing gehouden.

Andere raden binnen scholen

Naast de ouderraad zijn er nóg twee raden op mbo’s: de studentenraad en de ondernemingsraad. De studentenraad verzamelt input van studenten, de ondernemingsraad verzamelt input vanuit collega’s. Tijdens de verplichte jaarlijkse vergadering met het bestuur van de school, kunnen deze twee raden hun input delen. Is er ook een ouderraad? Dan zit die ook bij deze vergaderingen!

De studentenraad

Elke school is verplicht om een studentenraad te hebben. Iedere student kan zich hier voor aanmelden. De studentenraad bespreekt en houdt bij wat er speelt op de school.

De studentenraad heeft een aantal taken:

  • Advies geven aan de school over zaken die gevolgen hebben voor de studenten
  • Instemmen en meepraten over het beleid en de begroting van de school
  • In gesprek gaan met studenten over de school

Ouderbetrokkenheid op het mbo

Uit onderzoek blijkt dat mbo’ers beter presteren al hun ouders betrokken zijn. Wat houdt dat dan in, betrokken zijn? Dat verschilt voor ieder kind. Jouw kind geeft de grens aan tussen steun of bemoeienis. Wil je kind dat je helpt om belangrijke gesprekken voor te bereiden? Of juist om samen een keer aan het werk te gaan? Vraag aan je kind wat die prettig vindt en luister daarnaar. Daarnaast is het belangrijk dat je een vertrouwensband opbouwt met de mentor van je kind. Zo weet je wat er speelt en kun je je kind optimaal ondersteunen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Stage tijdens de mbo-opleiding

Tijdens de stage leert je kind hoe het is om straks te werken. Maar hoe zit het met afspraken?

Lees meer
Dossier

Regels rondom werktijden stage

Als je kind gaat stagelopen zijn er een paar regels rondom werktijden waar alle partijen zich aan moet houden.

Lees meer
Dossier

Stagediscriminatie

Het mag niet, maar helaas gebeurt het wel: stagediscriminatie.

Lees meer
Dossier

Mbo-opleiding kiezen: tips voor ouders

Hoe kies je een mbo-opleiding? We laten het zien.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.