Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Gesprekspartners van de MR > Betrekken van de achterban

Betrekken van de achterban.

De medezeggenschapsraad (MR) betrekt ouders, leerlingen en personeel zoveel mogelijk. Contact tussen de MR en zijn achterban is bij voorkeur wederzijds. De MR houdt de betrokken op de hoogte van zijn werkzaamheden en ouders, leerlingen en personeel ondersteunen en zoeken actief contact op met de MR.

Bevorderen openheid

De MR oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de MR in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. Dit valt volgens de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) ook onder de algemene taakomschrijving van de MR. De MR:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en is voor gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Contact met achterban

Er zijn verschillende manieren waarop een MR contact kan onderhouden met ouders, leerlingen en personeel. Vaak gebeurt dit via nieuwsbrieven of informatieavonden, maar ook sociale media kunnen ingezet worden. Kies in ieder geval voor een manier die past bij de school. Probeer als MR zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande informatiekanalen, bijvoorbeeld de website of facebook van de school.

Maak gebruik van andere ouders

Daarnaast biedt de eigen achterban voor de MR een omvangrijke bron van kennis, ervaringen en ideeën over hoe de schoolorganisatie beter of anders zou kunnen worden vormgegeven. Ouders kunnen over specifieke kennis beschikken. Laat hen een advies geven of een bijdrage leveren door hen te laten helpen met MR-werk. U kunt ouders inzetten als adviseur. Het is ook mogelijk om iemand als adviseur bij de vergaderingen aanwezig te laten zijn. Deze persoon mag dan alleen niet stemmen. Soms wordt een oudergroep ingezet om voorwerk te verrichten: bijvoorbeeld een klankbordgroep of werkgroep. Er mag meer dan u denkt.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gesprek met raad van toezicht

De medezeggenschapsraad overlegt minimaal twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

Lees meer
Dossier

Vertegenwoordigers van ouders

De ouders in de medezeggenschapsraad praten namens alle ouders op school mee over het beleid.

Lees meer
Dossier

Ouderraadpleging

Bij sommige wijzigingen op school vraagt de school of MR alle ouders om hun mening.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.