Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Gesprekspartners van de MR > Vertegenwoordigers van ouders

Vertegenwoordigers van ouders.

De ouders in de medezeggenschapsraad zijn vertegenwoordigers van alle ouders op school en praten mee over het beleid. Het is daarom belangrijk dat leden van de MR goed contact hebben met ouders op school.

Voor en door ouders

Via de MR praten een aantal ouders en personeelsleden (en soms leerlingen) mee met het schoolbestuur of de schoolleiding over nieuw schoolbeleid. Het is onmogelijk voor de school om met iedereen in de school in gesprek te gaan. De MR-leden zijn daardoor een soort van vertegenwoordigers van die groep die zij vertegenwoordigen. De MR praat mee. Van de MR-leden mag dan ook worden verwacht dat zij grotendeels weten wat er speelt onder ouders en personeelsleden op school.

De leden van de medezeggenschapsraad (MR) worden gekozen door alle ouders of personeel (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) van de school. Leden van de MR zijn daarmee vertegenwoordigers van hun eigen achterban.

Signaal van ouders

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen ook zelf een signaal geven bij de MR. Ouders kunnen bijvoorbeeld aan de ouders in de MR, de oudergeleding, vragen of zij iets bespreekbaar willen maken in de volgende vergadering. Immers worden zij door de MR vertegenwoordigt. Deze signalen kan de MR gebruiken op het moment dat er nieuw schoolbeleid wordt gemaakt.

* Dit artikel is ook van toepassing op andere vormen van medezeggenschap in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor de leesbaarheid is uitgegaan van de MR.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gesprek met raad van toezicht

De medezeggenschapsraad overlegt minimaal twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

Lees meer
Dossier

Betrekken van de achterban

De medezeggenschapsraad (MR) betrekt ouders, leerlingen en personeel zoveel mogelijk.

Lees meer
Dossier

Ouderraadpleging

Bij sommige wijzigingen op school vraagt de school of MR alle ouders om hun mening.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.