Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > MR-ondersteuning > Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Als er onenigheid ontstaat over medezeggenschap kan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS een onafhankelijke en bindende uitspraak doen.

Met elkaar oneens

In de medezeggenschap gaat het vaak over belangrijke zaken. Het kan gebeuren dat de medezeggenschapsraad of ondersteuningsplanraad er niet uitkomt met de directeur, het schoolbestuur of het samenwerkingsverband. Ook niet na een goed gesprek. De situatie kan dan escaleren. Als jullie er samen niet uitkomen, kan een onafhankelijke uitspraak duidelijkheid bieden.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Voor geschillen in de medezeggenschap is een aparte geschillencommissie opgericht: de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Deze commissie doet een bindende uitspraak: alle partijen moeten zich hieraan houden. Op hun website vind je het reglement, alsmede informatie over de procedure. Ook het inschakelen van mediation is een mogelijkheid. Elke school en elk samenwerkingsverband is verplicht aangesloten bij de LCG WMS.

Wie kunnen er terecht

Iedereen die een rol speelt in de medezeggenschap kan bij het WMS terecht. De klacht, of het geschil, kan ingediend worden door:

  • Het bestuur: dit kan het schoolbestuur of het samenwerkingsverband zijn.
  • De medezeggenschap: dit kan de volledige medezeggenschapsraad, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of ondersteuningsplanraad zijn. Daarnaast kan ook een onderdeel van de medezeggenschap een geschil voorleggen. Denk daarbij aan een deel- of themaraad, maar ook aan de ouder- of personeelsgeleding.

Waarover kun je een geschil indienen

Er zijn veel verschillende onderwerpen waarover je met elkaar van mening kunt verschillen. Dat betekent niet dat de geschillencommissie WMS deze ook inhoudelijk bekijkt. Wel kijkt de commissie of de procedure juist is gevolgd. Daarom kun je een geschil indienen over:

  • Instemming: er is geen instemming gevraagd of gegeven, terwijl dat wel had gemoeten.
  • Advies: er is een advies uitgebracht, maar dit advies is niet opgevolgd. En jullie zijn het niet eens met de reden daarvoor.
  • Statuut of reglement: als er geen instemming is gegeven voor het vaststellen of wijzigen van het medezeggenschapsstatuut of -reglement.
  • Interpretatie: oftwel, als je van mening verschilt over de rol van de medezeggenschap. Bijvoorbeeld of een bepaald besluit instemming, advies of informatie nodig heeft. Je bent het dan niet eens over de betekening van bepalingen in de wet, het medezeggenschapsstatuut of -reglement.

De uitspraak

Het WMS doet een bindende uitspraak. Dat betekent dat alle partijen zich aan deze uitspraak moeten houden. Soms moet er bijvoorbeeld alsnog om instemming gevraagd worden, of moet eerst bepaalde informatie verstrekt worden.

Ondernemingskamer

Is er na de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS nog steeds onenigheid? Dan kun je in hoger beroep bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Dit moet binnen een maand na de uitspraak. De Ondernemingskamer kijkt uitsluitend of de Geschillencommissie de wet juist heeft toegepast. Bij deze procedure is een advocaat nodig.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

MR-netwerk

Speciaal voor ouders in de medezeggenschap heeft Ouders & Onderwijs het MR-netwerk. Blijf op de hoogste van actuele informatie en speciaal MR-nieuws.

Lees meer
Dossier

Versterking van de medezeggenschap

Organisaties voor ouders, schoolbesturen en leraren werken samen om de medezeggenschap op scholen te versterken.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.