Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > MR-ondersteuning > Versterking van de medezeggenschap

Versterking van de medezeggenschap.

Organisaties voor ouders, schoolbesturen en leraren werken samen om de medezeggenschap op scholen te versterken. Onder de naam Versterking Medezeggenschap ondersteunen ze medezeggenschapsraden op verschillende manieren. MR-leden hoeven hiervoor niet te betalen. Ook Ouders & Onderwijs is onderdeel van Versterking Medezeggenschap.

Medezeggenschap is belangrijk

Goede medezeggenschap zorgt voor een verbeterde onderwijskwaliteit, meer transparantie over gemaakte keuzes en een prettigere samenwerking tussen school, samenwerkingsverband en ouders. In de praktijk hebben veel medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden moeite met de invulling van hun taken. Daar komt namelijk nogal wat bij kijken. En natuurlijk wilt u het goed doen. Sterk Medezeggenschap helpt de MR en OPR daarbij.

Informatie voor de MR

Het eerste en meteen ook een belangrijk document is het advies ‘Goede Medezeggenschap in het onderwijs’: een algemeen advies over hoe goede medezeggenschap op scholen er eigenlijk uit zou moeten zien. Dit advies kan de MR gebruiken als een handboek voor de praktische uitvoering van het dagelijkse medezeggenschapswerk. Daarnaast zijn er ook andere uitgaven die nuttig zijn voor MR-en:

Medezeggenschap passend onderwijs

Versterking Medezeggenschap richt zich niet alleen op de MR, maar ook op de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. Zij kunnen van dezelfde faciliteiten gebruik maken, maar dan op het gebied van passend onderwijs.

Versterking Medezeggenschap

Na de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) bleek dat er op een aantal punten verbeteringen en versterkingen nodig waren van de medezeggenschap op school. Verschillende onderwijsorganisaties, waaronder Ouders & Onderwijs, staken de koppen bij elkaar en kregen budget van het Ministerie van OCW. Daarmee is Versterking Medezeggenschap opgericht. De financiering loopt in ieder geval nog tot januari 2020.

Vraag over medezeggenschap? 088-6050101!

Voor informatievragen over medezeggenschap (en met andere onderwijsvragen) kunnen alle ouders contact opnemen met het Adviespunt van Ouders & Onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Als er onenigheid ontstaat over medezeggenschap kan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS een onafhankelijke en bindende uitspraak doen.

Lees meer
Dossier

MR-netwerk

Speciaal voor ouders in de medezeggenschap heeft Ouders & Onderwijs het MR-netwerk. Blijf op de hoogste van actuele informatie en speciaal MR-nieuws.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.