Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Als onderwijs niet lukt > Wat te doen als het op school niet goed gaat?

Wat te doen als het op school niet goed gaat?.

De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders is het een doolhof. Om ouders op weg te helpen heeft Ouders & Onderwijs een overzicht (infographic) gemaakt waarin in een oogopslag is welke stappen je als ouder kunt zetten en bij welke instanties je terecht kunt.

Infographic

De infographic die je hieronder kunt downloaden geeft inzicht in de verschillende ondersteuningsroutes. De ouders met hun kind staan hierin centraal. Het helpt ouders om gemakkelijker de weg te vinden in de veelheid aan mogelijkheden. Ouders die vragen hebben over de infographic bij het gebruik ervan kunnen terecht bij ons adviespunt (088-6050101 of vraag@oudersenonderwijs.nl).

Speciaal voor scholen: zelf aanvullen

Het valt aan te raden het overzicht aan te vullen met de gegevens uit jouw eigen situatie. Vul de namen en contactgegevens in van samenwerkingsverband, intern begeleider of zorgcoördinator, jeugdhulp op school, leerplichtambtenaar, vertrouwenspersoon, jeugdgezondheidszorg en clientondersteuning. Vul bovenaan het overzicht ook jouw eigen gegevens in.

Daarmee wordt de informatie van het overzicht nog concreter. Je biedt ouders betere informatie. Na het aanvullen van de gegevens kun je het document opslaan. Dat kun je vervolgens gebruiken voor jouw website, schoolgids of samenwerkingsverband. Verandert er iets in jouw situatie? Dan vul je gewoon opnieuw het overzicht in en gebruik je de nieuwe versie. Als dat nodig is, dan kun je dat steeds opnieuw en kosteloos doen.

Downloadbare bestanden

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Mogelijkheden voor maatwerk

Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet of niet volledig naar school.

Lees meer
Dossier

Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Soms is het gedrag van een kind niet meer te handhaven op school. Een school kan een kind tijdelijk op een andere school plaatsen.

Lees meer
Dossier

Onderwijsconsulenten

Jouw kind heeft extra ondersteuning nodig op school. Het kan voorkomen dat je er met de school en het samenwerkingsverband niet uitkomt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.