Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Onderwijsconsulenten.

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig op school. Het kan voorkomen dat u er met de school en het samenwerkingsverband niet uitkomt. Zit een leerling thuis of loopt een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan zijn de onderwijsconsulenten er om te helpen.

Samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijkt een onderwijsconsulent wat het beste bij de leerling past. Deze consulenten maken hierbij gebruik van hun uitgebreide netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden creatieve oplossingen. Onderwijsconsulenten bieden onder andere hulp bij problemen rondom plaatsing, schorsing, verwijdering en het op te stellen ontwikkelingsperspectief. Er is vaak wel sprake van een lange wachtlijst.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Soms is het gedrag van een kind niet meer te handhaven op school. Een school kan een kind tijdelijk op een andere school plaatsen.

Lees meer
Dossier

Hulp aan thuiszitters

Wat kunnen ouders doen wanneer hun kind langdurig niet naar school gaat? Er zijn veel instanties die zich bezighouden met leerlingen die thuiszitten.

Lees meer
Dossier

Leerplichtige leerlingen niet naar school

In Nederland zijn er kinderen met uiteenlopende en complexe problemen, die niet naar school kunnen.

Lees meer
Dossier

Wat te doen als het op school niet goed gaat?

De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders is het een doolhof.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.