Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Hulp voor je gepeste kind

Hulp voor je gepeste kind.

Veel kinderen vinden het erg moeilijk om met pesten of onveilige situaties om te gaan. Heel begrijpelijk, omdat het vaak om complexe sociale processen gaat. Daarom is het belangrijk dat je kind hulp krijgt. Hier lees je alles over de mogelijkheden.

Praat met je kind

Pesten en andere onveilige situaties hebben impact op het zelfvertrouwen van je kind. Ga in gesprek en bespreek wat je kind nodig heeft om zich weerbaarder te voelen. Bespreek wat jouw kind zou willen leren en waar je kind naartoe wil werken in dit soort moeilijke situaties. Vraag je kind ook of hij hulp nodig heeft bij alle emoties die bij pesten komen kijken.

Praat met andere vertrouwde personen

Spoor je kind aan het er (ook) met anderen over te hebben. Zeker als kinderen ouder worden, is je rol als ouder een stuk kleiner. Daarom kan het voor je kind fijner voelen om met een vriend(in), familielid of juist anoniem te praten. Of misschien is de huisarts wel iemand bij wie je kind zich vertrouwd voelt. Dat helpt je kind om zich gehoord en ondersteund te voelen. Vraag aan je kind of hij iemand kent met wie hij het pestprobleem zou willen bespreken. En help zo nodig bij het opzetten van het eerste (en opvolgende) contact. Je kind kan in ieder geval terecht bij:

  • De Kindertelefoon: Deze telefoonlijn is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kind kan gratis bellen met 0800-0432 of via de website chatten.
  • Pestweb: Je kind kan hier terecht met vragen, of om met andere gepeste kinderen in contact te komen.
  • Meldknop: Hier kan je kind informatie vinden over en hulp bij cyberpesten.
  • Chris: via deze website kunnen kinderen tussen de 12 en 18 jaar anoniem chatten, mailen en bellen voor hulp en een luisterend oor.
  • De huisarts: Deze kan extra zorg inschakelen voor jouw kind als dat nodig is. Dat kan een doorverwijzing zijn naar een maatschappelijk werker of weerbaarheidstraining.
  • Ziet je kind het niet meer zitten en maak je je ernstige zorgen? Schakel dan hulp in van 113 Zelfmoordpreventie.

Als ouders ben je de veilige haven voor je kind. Weet je zelf even niet meer hoe je met de situatie om moet gaan? Dan kun je altijd contact opnemen met ons adviespunt of de Oudertelefoon.

Veilig persoon op school

Als je kind zich waarschijnlijk onveilig voelt op school is het goed om te kijken bij wie je kind zich wél vertrouwd voelt. Op die manier kan je kind ook op school ergens terecht als die hulp nodig heeft. Dat kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid op school. Denk hierbij aan een bepaalde leraar waar je kind goed mee op kan schieten, de mentor, schoolarts of vertrouwenspersoon. Spreek met de school af dat je kind bij deze persoon terecht kan, dat gesprekken vertrouwelijk blijven en op welke momenten en waar het contact tussen je kind en deze persoon plaatsvindt.

Help je kind met zelfvertrouwen en weerbaarheid

Kinderen die goed in hun vel zitten hebben minder vaak te maken met pesten. Weerbare kinderen geven hun grenzen aan, vragen sneller om hulp en hebben meer zelfvertrouwen. Jij kunt je kind helpen door regelmatig met je kind over gevoelens te praten en daar goed naar te luisteren. Toon medeleven voor het verhaal van je kind, zodat die makkelijker met problemen bij jou aanklopt. Het helpt ook om je kind regelmatig complimenten te geven en zelf oplossingen te laten bedenken voor problemen waar die tegenaan loopt. Geef zelf het goede voorbeeld. Respecteer de grenzen van je kind, toon empathie en stel je kind gerust. Voor sommige kinderen is een vechtsport een goede optie om angst tegen te gaan.

Weerbaarheidstraining, wel of niet doen?

Een weerbaarheidstraining voor een kind dat gepest wordt kan veel weerstand oproepen. Waarom moet jouw kind getraind worden, terwijl andere kinderen zich misdragen? Een terechte vraag. Toch kan je kind baat hebben bij zo’n training. Je kind leert daar omgaan met moeilijke situaties, grenzen aangeven, hulp vragen en bouwt zelfvertrouwen op. Niet in iedere situatie en voor ieder kind is een weerbaarheidstraining nodig of wenselijk. Samen met je kind kun je bespreken of die er behoefte aan heeft. Ondanks deze weerbaarheidstraining heeft school nog steeds de verplichting om ook andere acties tegen het pesten te ondernemen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Expert Patricia Bolwerk: ‘Zo ga je om met cyberpesten’

Wat kun je als ouder doen tegen cyberpesten? We spraken erover met Stop Pesten Nu oprichtster Patricia Bolwerk.

Lees meer
Dossier

Pesten in en om school

Wanneer wordt plagen pesten? Waar komt pestgedrag vandaan? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Is pesten strafbaar?

Hoe zit het met straffen op school? En is pesten strafbaar volgens de wet? Lees het antwoord.

Lees meer
Dossier

Help! Het pesten stopt niet

Soms lukt het niet om het pesten te stoppen. Lees wat je dan kunt doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.