Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Vertrouwensinspecteur Onderwijsinspectie

Vertrouwensinspecteur Onderwijsinspectie.

Je kunt bij de vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie terecht wanneer er sprake is van een ernstige situatie die te maken heeft met seksueel misbruik, geweld, discriminatie en radicalisering. De inspecteur adviseert en informeert. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Vertrouwensinspecteurs onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie heeft een team van inspecteurs, die toezicht houden op het onderwijs. Een klein deel van dit team bestaat uit vertrouwensinspecteurs. De vertrouwensinspecteur behandelt gevoelige kwesties die vertrouwelijkheid vragen. De vertrouwensinspecteur van de inspectie adviseert en informeert. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Bij een zedenmisdrijf stelt de vertrouwensinspecteur in overleg met het schoolbestuur vast of er op grond van de op dat moment bekende feiten sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.

Vertrouwelijke kwesties

Ouders en leerlingen kunnen contact opnemen met deze vertrouwensinspecteurs als er op school problemen zijn met:

  • Seksuele intimidatie of seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • Lichamelijk of psychisch geweld
  • Grove pesterijen
  • Discriminatie
  • Radicalisering

Zedenmisdrijven

De vertrouwensinspecteur is wettelijk verplicht om geheim te houden wat hij met ouders, leerlingen en scholen bespreekt over mogelijke zedenmisdrijven. Hij is dus niet verplicht om aangifte te doen van een mogelijk zedenmisdrijf. Daarmee is de vertrouwensinspecteur een uitzondering op de meldplicht.

Hoe kan ik de vertrouwensinspecteur bereiken?

De vertrouwensinspecteurs zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Expert Patricia Bolwerk: ‘Zo ga je om met cyberpesten’

Wat kun je als ouder doen tegen cyberpesten? We spraken erover met Stop Pesten Nu oprichtster Patricia Bolwerk.

Lees meer
Dossier

Pesten in en om school

Wanneer wordt plagen pesten? Waar komt pestgedrag vandaan? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Is pesten strafbaar?

Hoe zit het met straffen op school? En is pesten strafbaar volgens de wet? Lees het antwoord.

Lees meer
Dossier

Hulp voor je gepeste kind

Welke hulp kun je inschakelen voor je kind? En wat kun je zelf doen om je kind te helpen? Lees het hier.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.