Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

De Schoolarts.

Zodra jouw kind naar school gaat neemt de schoolarts de zorg voor en het dossier van jouw kind over van het consultatiebureau. Jouw kind wordt een aantal keren opgeroepen voor een bezoek aan de schoolarts of de schoolverpleegkundige. Deze kijkt naar de ontwikkeling van jouw kind en draagt zorg voor eventuele vaccinaties. De gegevens van jouw kind komen in een digitaal dossier. Het bezoek aan de schoolarts is niet verplicht.

Zorg na het consultatiebureau

Wanneer jouw kind naar school gaat wordt de zorg en het opgebouwde dossier vanuit het consultatiebureau overgedragen aan de schoolarts, ook wel jeugdarts genoemd. De schoolarts werkt voor de GGD en komt soms langs op school.

Wat doet de schoolarts?

De schoolarts volgt de ontwikkeling van jouw kind. Gedurende de schoolperiode van jouw kind krijgt u drie keer een uitnodiging voor een bezoek; wanneer het kind 5, 9 en 14 jaar is. De schoolarts of schoolverpleegkundige kijkt naar de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, maar test ook het gehoor en de ogen. Wanneer het kind 9 jaar is kan het daarnaast de tweede BMR-prik krijgen (bof, mazelen, rode hond). Bij zorg over de ontwikkeling kan de schoolarts doorverwijzen naar een deskundige of specialist en geeft advies en voorlichting aan ouders en school. Jouw kind is niet verplicht om naar de schoolarts te gaan. Wanneer jij geen gehoor geeft aan de oproep, wordt hiervan een aantekening gemaakt in het digitaal dossier. In sommige gevallen kan de school zich laten adviseren door de jeugdarts, dit moet dan eerst worden besproken met de ouders. Het informeren van de jeugdarts met betrekking tot inhoudelijke zaken vindt ook alleen plaats met toestemming van leerling en ouders.

Digitaal dossier

De schoolarts slaat de verkregen gegevens op in het digitaal dossier ‘Jeugdgezondheidszorg’. De arts is hiertoe verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In deze wet staat ook opgenomen wie het dossier in mag zien zonder toestemming. Als ouder heb je een aantal rechten, zoals inzagerecht en de mogelijkheid om correcties aan te vragen. De gegevens die in dit dossier zijn opgenomen mogen niet zonder jouw toestemming met derden worden gedeeld. De school heeft geen toegang tot dit dossier.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.