Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Voedingsbeleid Scholen.

Scholen hanteren steeds vaker een voedingsbeleid dat gericht is op gezond eten. Dit is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd vanuit de overheid. Scholen beslissen zelf of ze beleid over het eten en drinken van kinderen op school hebben. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over dit beleid.

Geen landelijke regels voor voedingsbeleid op scholen

Er zijn geen landelijke regels voor wat een school samen met de medezeggenschapsraad wel of niet mag afspreken over gezonde voeding op school. Dat wordt aan de school en de medezeggenschapsraad overgelaten. Gemaakte afspraken gelden  voor de hele school. Ouders, kinderen en team moeten zich daaraan houden. De regels en afspraken in het beleid moeten natuurlijk wel redelijk zijn. Het is daarom goed om ruimte te laten voor uitzonderingen,  bijvoorbeeld voor leerlingen die een speciaal dieet moeten volgen.

Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

In de Wet medezeggenschap op scholen is in artikel 10e geregeld dat de medezeggenschapsraad (MR) een instemmingsbevoegdheid heeft over de vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid. Ouders kunnen bij de medezeggenschapsraad nagaan waarom zij akkoord zijn gegaan met het beleid ten aanzien van voeding. De regels moeten overigens wel tijdig en duidelijk worden gecommuniceerd naar ouders, bijvoorbeeld in de schoolgids.

Niet eens met de afspraken en regels

Als ouders het niet eens zijn met het beleid is het goed om dit aan te geven bij de medezeggenschapsraad. De MR kan het thema dan op de agenda zetten en bespreken of de afspraken nog passen bij de school, gevolgd door eventuele aanpassingen van de regels.
Ouders kunnen ook met de directeur in gesprek gaan over het beleid en de mogelijkheid tot een eventuele uitzondering voor hun kind. Komt u er met de school niet uit? En denkt u dat het beleid van de school onredelijk is? Dan kunt u een klacht indienen .

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.