Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Bewaartermijn.

Scholen moeten zich aan strenge regels houden bij het verwerken van persoonsgegevens. In wet- en regelgeving is ook bepaald hoe lang scholen het leerlingdossier, examens en toetsen mogen bewaren. 

Leerlingdossier 

Het leerlingdossier mag maximaal 2 jaar worden bewaard nadat de leerling van de school is uitgeschreven. Daarna moeten de gegevens verwijderd worden. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: 

  • Gegevens over verzuim en in- en uitschrijving moeten tot 5 jaar na uitschrijving bewaard worden door de school. Daarna verwijdert de school deze gegevens. 
  • Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen moeten 3 jaar na uitschrijving bewaard worden door de school. Daarna verwijdert de school deze gegevens. 
  • Voor het organiseren van reünies mag de school adresgegevens van (oud-)leerlingen bewaren. 

Examen 

Een school moet het werk van het centraal examen en de rekentoets bewaren tot minimaal 6 maanden na de uitslag. Dit geldt ook voor de bijbehorende cijferlijst. Leerlingen kunnen in die periode hun examen inzien. Bij het werk horen ook de opgaven die de leerling gebruikte bij de centrale examens. Dit staat in artikel 4.39 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.  Voor schoolexamens geldt geen minimale bewaartermijn. Deze gegevens mogen maximaal 2 jaar bewaard blijven op school.

Toetsen en gemaakt schoolwerk 

Er is geen wettelijke minimum termijn voor het bewaren van toetsen. Scholen stellen hierover hun eigen beleid op. Lees meer over de regels rondom het inzien van schoolwerk. 

Andere rechten 

Naast deze rechten hebben ouders nog een aantal andere rechten wat betreft leerlinggegevens. 

 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Inzien schoolwerk en toetsen

Er zijn verschillende regels en wetten rondom het inzien van het schoolwerk van je kind. In dit artikel leggen we uit hoe het zit.

Lees meer
Dossier

Inzage leerlingdossier en andere rechten

Rondom leerlinggegevens hebben ouders verschillende rechten. Ouders hebben recht op inzage, mogen een kopie vragen en hun zienswijze toevoegen.

Lees meer
Dossier

Inhoud leerlingdossier

De school bewaart een leerlingdossier. Daarin staan ieder geval de administratieve gegevens en gegevens over de voorgang en begeleiding van een kind.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.