Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Bewaartermijn.

Scholen moeten zich aan strenge regels houden bij het verwerken van persoonsgegevens. In wet- en regelgeving is ook bepaald hoe lang scholen het leerlingdossier, examens en toetsen mogen bewaren. 

Leerlingdossier 

Het leerlingdossier mag maximaal 2 jaar worden bewaard nadat de leerling van de school is uitgeschreven. Daarna moeten de gegevens verwijderd worden. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: 

  • Gegevens over verzuim en in- en uitschrijving moeten tot 5 jaar na uitschrijving bewaard worden door de school. Daarna verwijdert de school deze gegevens. 
  • Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen moeten 3 jaar na uitschrijving bewaard worden door de school. Daarna verwijdert de school deze gegevens. 
  • Voor het organiseren van reünies mag de school adresgegevens van (oud-)leerlingen bewaren. 

Examen 

Een school moet het werk van het centraal examen en de rekentoets bewaren tot minimaal 6 maanden na de uitslag. Dit geldt ook voor de bijbehorende cijferlijst. Leerlingen kunnen in die periode hun examen inzien. Bij het werk horen ook de opgaven die de leerling gebruikte bij de centrale examens. Dit staat in artikel 57 van het Eindexamenbesluit VO. Voor schoolexamens geldt geen minimale bewaartermijn. Deze gegevens mogen maximaal 2 jaar bewaard blijven op school.  

Toetsen en gemaakt schoolwerk 

Er is geen wettelijke minimum termijn voor het bewaren van toetsen. Scholen stellen hierover hun eigen beleid op. Lees meer over de regels rondom het inzien van schoolwerk. 

Langer bewaren 

Ouders mogen de school vragen om gegevens langer te bewaren. Het gaat dan om gegevens die nodig zijn voor een rechtsvordering of omdat u ze later op wil kunnen vragen. Daarnaast hebben ouders nog een aantal andere rechten. 

 

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.