Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Privacy en leerlinggegevens

Privacy en leerlinggegevens.

Scholen verwerken gegevens van leerlingen en ouders. Het is belangrijk dat zij verantwoord omgaan met deze gegevens. Wat zijn de regels voor scholen? En welke gegevens hebben ze nodig?

Cameratoezicht, maken van foto's en gebruik van digitale leermiddelen. De scholen krijgen te maken met veel persoonlijke gegevens . We zetten op een rijtje aan welke regels ze zich daarbij moeten houden.

Verder houden scholen gegevens van leerlingen bij in leerlingdossiers. De school mag deze delen met schoolmedewerkers die betrokken zijn bij de leerling. Wanneer de school met anderen het dossier wil delen, mag dat alleen wanneer de ouder hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft.

Het schoolwerk van uw kind maakt onderdeel uit van het leerlingdossier. Het is afhankelijk van het schoolbeleid wat de school precies bewaart. De resultaten van de eindtoets van de basisschool en de centrale examens moet de school altijd bewaren.Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.