Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Privacy en leerlinggegevens > Leerlinggegevens > Inzien schoolwerk en toetsen

Inzien schoolwerk en toetsen.

Wil je het schoolwerk van je kind inzien? In veel gevallen kan dat. Scholen mogen hiervoor wel zelf beleid bepalen. We leggen uit wat je kunt verwachten.

Beleid van de school over inzien schoolwerk

Er zijn geen specifieke wettelijke regels over het inzien, het kopiëren en het bewaren van gemaakt schoolwerk. Scholen moeten hierover wel eigen beleid opstellen. Op de meeste scholen kan het gemaakte schoolwerk in de praktijk wel worden ingezien, of wordt het klassikaal besproken. Zodra de school het schoolwerk bewaart, maakt dat deel uit van het leerlingdossier. De inhoud daarvan mogen ouders onder andere inzien en kopiëren. Op de vragen van bijvoorbeeld proefwerken berust auteursrecht. De school beslist of ouders dit in mogen zien.

Inzien toetsen van het leerlingvolgsysteem

De meest gebruikte leerlingvolgsysteemtoetsen op de basisschool zijn van Cito. Ook voor het inzien van Cito-toetsen geldt het schoolbeleid. Er is vanuit  Cito geen verbod op het inzien van de toets. Wel berust er copyright op de opgaven. Deze mogen dus niet verspreid worden. Het is niet altijd zinvol om de toets in te zien. Het doel van de toets is namelijk om te kijken hoe jouw kind zich tot klasgenoten verhoudt, niet om te toetsen of je kind bijvoorbeeld het hoofdstuk heeft begrepen. Het gaat er dus niet om dat je kind alle vragen goed beantwoordt.

Uitzonderingen

In een aantal situaties is specifieker vastgelegd wat de rechten van ouders en leerlingen zijn. Jij en je kind hebben altijd recht op inzage van:

  • De doorstroomtoets. Je mag inzien welke antwoorden je kind heeft gegeven en wat de scores zijn op verschillende onderdelen. Hiervoor kun je niet bij de school van je kind terecht maar bij wel bij een toetsaanbieder. Je meldt je met een verzoek tot inzage bij een toetsaanbieder van de doorstroomtoets die je kind heeft gemaakt. De inzage vindt plaats op het kantoor van de toetsaanbieder.
  • Alle gemaakte centrale examens.
  • Wanneer de gemaakte toets in het leerlingdossier is opgeslagen, hebben ouders recht op inzage en kopie van het dossier. De meeste scholen nemen alleen de resultaten van gemaakte toetsen op in het  leerlingdossier.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Bewaartermijn

Scholen moeten zich aan strenge regels houden bij het verwerken van persoonsgegevens. Er geldt bijvoorbeeld een bewaartermijn voor examens en toetsen.

Lees meer
Dossier

Inzage leerlingdossier en andere rechten

Rondom leerlinggegevens hebben ouders verschillende rechten. Ouders hebben recht op inzage, mogen een kopie vragen en hun zienswijze toevoegen.

Lees meer
Dossier

Inhoud leerlingdossier

De school bewaart een leerlingdossier. Daarin staan ieder geval de administratieve gegevens en gegevens over de voorgang en begeleiding van een kind.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.