Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Groepsindeling > Samenstelling & indeling

Samenstelling & indeling.

Scholen stellen zelf regels op voor de samenstelling en de indeling van de groepen. Zij kijken hierbij naar meerdere zaken. Ouders zijn hierbij vanuit de medezeggenschapsraad betrokken.

Indeling op de basisschool

Basisscholen bepalen zelf de samenstelling en indeling van de groepen. De meeste scholen werken met leeftijdsgroepen: kinderen van dezelfde leeftijd zitten dan in dezelfde groep. Maar een combinatieklas met kinderen van verschillende leeftijden in een groep is ook een mogelijkheid. Criteria bij de indeling van een klas kunnen de prestaties en voortgang van uw kind zijn, de verhouding tussen jongens en meisjes, of in sommige gevallen de vriendschappen tussen leerlingen.

Indeling op het voortgezet onderwijs

Op de middelbare school worden leerlingen ingedeeld in de niveaus: vmbo, havo of vwo. Ook het leerjaar en de gekozen richting is bepalend. Sommige lessen volgt de leerling met de groep leerlingen die dezelfde richting kiest. Daarnaast volgen veel leerlingen de verplichte algemene vakken vaak samen in grotere klassen. De school beslist hoe de klassen worden ingedeeld. Naast het niveau en de vakken speelt ook de mogelijkheden van het rooster een rol bij de uiteindelijke indeling.

Niet eens met de groepsindeling

De school heeft het laatste woord over de verdeling van de leerlingen over de verschillende klassen of groepen. Voor de school is het indelen van de klassen vaak een ingewikkelde puzzel. De school kijkt naar de beste oplossing voor de meeste leerlingen. Deze oplossing is meestal niet voor iedereen ideaal. Ouders die het er niet mee eens zijn, kunnen dit natuurlijk altijd met de school bespreken. De school kan dan toelichten waarom deze keuze is gemaakt.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Combinatieklas

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen van verschillende groepen. Is dat juist goed voor een kind of niet?

Lees meer
Dossier

Groepsgrootte

Scholen bepalen zelf de grootte van de klassen. Zij nemen dit op in het schoolplan.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.