Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Groepsgrootte.

Scholen bepalen zelf de grootte van de klassen. Zij nemen dit op in het schoolplan. Per leerling moet de school wel beschikken over een minimum aantal vierkante meters.

De basisschool

Hoe groot de groepen op de basisschool maximaal mogen zijn hangt af van het beleid van de school. Daar zijn geen landelijke regels voor. In het schoolplan staat hoeveel leerlingen er op de school en in de klas terecht kunnen. Ook beleid over het aantal leerlingen en de samenstelling van de klas staan erin vermeld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat elk jaar onderzoeken wat de gemiddelde groepsgrootte is. De afgelopen jaren lag de gemiddelde groepsgrootte op de basisschool rond de 23 leerlingen. Hoe groter de school, hoe meer grotere klassen.

De middelbare school

Op de middelbare school krijgen leerlingen verschillende vakken van verschillende docenten. Per lesuur kan de groepsgrootte verschillen. De meeste scholen hebben in het schoolplan opgenomen wat de maximale klassengrootte is. In 2016 liet het ministerie van Onderwijs onderzoek doen naar groepsgrootte op de middelbare school. Havo- en vwo-klassen zijn het grootst (26 en 25 leerlingen). De vmbo-tl-klassen zijn met gemiddeld 24 leerlingen iets kleiner, maar groter dan de beroepsgerichte  vmbo-leerwegen (19 tot 21 leerlingen). Het praktijkonderwijs heeft de kleinste klassen met gemiddeld 13 leerlingen per klas.

Het speciaal onderwijs

Het speciaal basisonderwijs (sbo), het speciaal onderwijs (so) en het voorgezet speciaal onderwijs (vso) hebben kleinere groepen. Leerlingen krijgen meer tijd en individuele begeleiding om te leren. In de meeste klassen zitten 12 tot 18 leerlingen.

Grootte van een klaslokaal

Er is geen regel die de grootte van een klaslokaal regelt. Scholen hebben een minimum aantal vierkante meters vloeroppervlakte per leerling. Alle ruimtes tellen hierbij mee, ook bijvoorbeeld de toiletten en de gangen. Per schoolsoort en leerjaar verschilt het hoeveel ruimte er nodig is. Lees meer over de grootte van een klaslokaal.

Kwaliteit van het onderwijs

De grootte van de groep mag geen invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Elke school moet goed onderwijs kunnen bieden en rekening houden met verschillen tussen leerlingen. De manier waarop de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt staat in het schoolplan. De medezeggenschapsraad (MR) heeft over dit plan instemmingsrecht.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Combinatieklas

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen van verschillende groepen. Is dat juist goed voor een kind of niet?

Lees meer
Dossier

Samenstelling & indeling

Scholen stellen zelf regels op voor de samenstelling en de indeling van de groepen. Zij kijken hierbij naar meerdere zaken.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.