Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Combinatieklas.

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen van verschillende groepen. Is dat juist goed voor een kind of niet? Wie kiest of er een combinatieklas op school komt? En welke invloed hebben ouders daarop? Lees er alles over.

Wat is een combinatieklas

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen van verschillende groepen. Een school kan voor dit soort klassen kiezen door ruimtegebrek, een lerarentekort of gebrek aan leerlingen. Ook een pedagogische reden is mogelijk: kinderen leren zelfstandigheid en samenwerken en er zijn meestal meerdere stamgroepen in een klas. Leerlingen van die groepen krijgen dan voor sommige vakken les in kleinere groepjes.

Voordelen en nadelen

In een combinatieklas kunnen oudere en jongere kinderen elkaar helpen. Dat heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling. Daarnaast kunnen kinderen met een achterstand of voorsprong makkelijker bij de andere klas aanschuiven. Daar staat tegenover dat sommige leerlingen het moeilijk vinden om te wachten tot de leerkracht aandacht en tijd heeft. En dat er soms onduidelijkheid voor leerlingen ontstaat, met chaos in de klas tot gevolg. Een goede leerkracht kan dat ondervangen.

Ouders praten mee

In het schoolplan staat opgenomen hoe de school de groepen inricht. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolplan. Een wijziging van een jaarklas naar een combinatieklas en andersom moet dus eerst langs de medezeggenschapsraad.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Samenstelling & indeling

Scholen stellen zelf regels op voor de samenstelling en de indeling van de groepen. Zij kijken hierbij naar meerdere zaken.

Lees meer
Dossier

Groepsgrootte

Scholen bepalen zelf de grootte van de klassen. Zij nemen dit op in het schoolplan.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.