Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Soorten scholen > Brede school en IKC

Brede school en IKC.

Een brede scholen combineren onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur. In een integraal kindcentrum vormen school en kinderopvang één bestuur.

Brede scholen of IKC’s

In een brede school werkt de school samen met andere organisaties om de school heen. Vaak zitten deze organisaties in hetzelfde gebouw, maar soms ook in de directe omgeving. Een integraal kindcentrum (IKC) gaat een stap verder. Daarin zijn school en kinderopvang samengegaan in één bestuur en werken met één pedagogische visie. Bij beide vormen is gelijkwaardigheid van de betrokken organisaties het speerpunt.

Samenwerking

Het verschilt erg veel per school welke organisaties bij de brede scholen of IKC’s betrokken zijn. Bijna altijd is er kinderopvang. Daarnaast kun je denken aan sport, cultuur, welzijn en organisaties die de school of kinderopvang ondersteunen. Bijvoorbeeld een bibliotheek, muziekschool, logopedie, schoolmaatschappelijk werk of fysiotherapie.

Ontmoetingsplek

De kracht van een brede school of IKC is dat er bij de manier waarop er onderwijs wordt gegeven ingespeeld wordt op behoeftes die er in de omgeving zijn. Een brede school of IKC is vaak een ontmoetingsplek in een buurt of wijk. Daarom zijn er ook regelmatig voorzieningen die in een maatschappelijke behoefte voorzien. Bijvoorbeeld opvoedingscursussen voor ouders of inburgeringscursussen voor buurtbewoners. Vanwege het belang voor de gemeenschap van een brede school of IKC voert de gemeente de regie bij de oprichting. De gemeente werkt daarbij nauw samen met alle betrokken instellingen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Particuliere scholen

Particuliere scholen worden niet door de overheid betaald. Ouders betalen zelf de kosten voor het privé-onderwijs.

Lees meer
Dossier

Volwassenenonderwijs vavo

In het volwassenonderwijs (vavo) kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, havo- of vwo-diploma halen.

Lees meer
Dossier

Openbare en bijzondere scholen

Nederlandse scholen kunnen openbaar of bijzonder zijn. Beide krijgen geld van de overheid. Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedere leerling.

Lees meer
Dossier

Scholen met een speciale onderwijsmethode

Sommige scholen werken met een speciale onderwijsmethode. Wij zetten de belangrijkste onderwijsconcepten op een rij.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.