Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Start op de basisschool > Scholen met een bijzondere onderwijsmethode

Scholen met een bijzondere onderwijsmethode.

Sommige scholen gebruiken een bijzondere onderwijsmethode, bijvoorbeeld Vrijeschool, Dalton of Montessori. Welke onderwijsmethoden zijn er allemaal? Hoe ziet dat onderwijs eruit? En wat doet je kind op een school met een bijzondere onderwijsmethode?

Welke bijzondere onderwijsmethodes zijn er?

Wat je kind minimaal moet kunnen en weten aan het eind van de basisschoolperiode, is door de overheid bepaald. Scholen mogen wel zelf weten op welke manier ze lesgeven en kennis overdragen.

De meest voorkomende bijzondere onderwijsmethodes zijn:

Let op! Openbare scholen én bijzondere scholen kunnen allebei kiezen voor een bijzondere onderwijsmethode. Denk bijvoorbeeld aan een openbare Daltonschool of een Katholieke Montessorischool.

Vrijeschool

Het onderwijs op de Vrijeschool is sterk gericht op de ontwikkeling van je kind. Vooral het denken, voelen en handelen zijn belangrijk. Bijvoorbeeld in het vak Euritmie, waar je kind leert omgaan met woorden en muziek door te bewegen.

Onderwijs op de Vrijeschool
Op de Vrijeschool is er in het onderwijs veel tijd en aandacht voor lessen kunst, beweging, muziek en creativiteit. Het onderwijs is ingericht in drie fasen. Van 0 tot en met 7 jaar oud is je kind vooral spelend aan het leren. De tweede fase, van 7 tot en met 14 jaar oud, draait om het ervaren van de wereld. In de laatste fase, van 14 tot en met 21 jaar, leert je kind een eigen oordeel te vormen over de wereld.

Klassen en overgang
Op de Vrijeschool zit je kind bij leeftijdsgenootjes in de klas. Tijdens de hele schoolperiode is er in deze klas meestal dezelfde leraar. Hierdoor ontstaat een hele sterke band met de leraar. Als je kind klaar is op de Vrijeschool basisschool, is er de optie om door te stromen naar een middelbare school met de Vrijeschoolmethode.

Montessori

Het Montessorionderwijs draait om het motto ‘Help mij het zelf te doen’. De Montessorischool vindt dat je kind van nature zelfstandig is en wil zijn. Het onderwijs is daarom ook gericht op zelfstandig werken en leren.

Onderwijs op een Montessorischool
Op een Montessorischool werkt je kind vaak zelfstandig of in kleine groepjes, waarbij ze leren met een planner te werken. Hierin houdt je kind bij welk schoolwerk nog gemaakt moet worden of al af is, en bepaalt je kind zelf welke taak die wanneer uitvoert. Zo leert je kind plannen, organiseren, hulp vragen en omgaan met zelfstandigheid.

Bijzondere lesmaterialen
Een Montessorischool werkt met verschillende lesmaterialen die een bepaalde boodschap overbrengen en vaardigheden ontwikkelen. Ze zijn altijd gemaakt van natuurlijke materialen, zoals hout of stof. Alle lesmaterialen zijn speciaal ontwikkeld voor het Montessorionderwijs en worden gebruikt tijdens verschillende fases in de ontwikkeling van je kind.

Dalton

Op een Daltonschool staan vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal. Een school met een Daltonplan gaat uit van een aantal kernwaarden. Dit zijn samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflecteren. Dankzij deze kernwaarden leert je kind goed plannen, het schoolwerk eigen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Hoe ouder je kind, hoe meer verantwoordelijkheid die krijgt.

Onderwijs op een Daltonschool 

Op een Daltonschool werkt je kind met dagtaken, weektaken en maandtaken. Dit kunnen eigen taken of groepstaken zijn. Hiermee leert je kind plannen, organiseren en initiatief tonen. De leraar geeft de taken klassikaal, in groepjes of individueel en houdt hierbij rekening met de behoeftes van je kind. Ook houdt het Daltononderwijs rekening met de wensen en vaardigheden van je kind door, naast de verplichte lesstof, keuzewerkjes aan te bieden. Met keuzewerkjes kiest je kind zelf aan welke vaardigheden die wil werken op dat moment.

Weekplanning

Op een Daltonschool werkt je kind met een planning, waarin elke dag taken worden gepland. Elke dag heeft een bepaalde kleur, bijvoorbeeld geel voor donderdag of blauw voor dinsdag. Heeft je kind op donderdag woordjes geleerd? Dan kleurt die de taak dus geel. Hierdoor leert je kind vaardigheden zoals verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Jenaplan

Bij Jenaplanonderwijs staat alles in het teken van de belevingswereld van je kind. Een Jenaplanschool combineert hierdoor onderwijs en opvoeding . Je kind leert dus niet alleen vakken zoals rekenen en taal, maar is ook veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. In de klas zit je kind samen met andere kinderen van verschillende leeftijden die samen de wereld ontdekken, ervaren en onderzoeken.

Onderwijs op een Jenaplanschool
Op een Jenaplanschool staan de kernwaarden samenwerken, plannen, creativiteit en verantwoordelijkheid centraal. Elke Jenaplanschool is anders. Het onderwijsplan wordt namelijk gemaakt door te kijken wat er in de buurt van de school is. Bijvoorbeeld een park of een speeltuin. De lessen op een Jenaplanschool zijn aangepast op de directe belevingswereld van je kind.

Groepen
In de klas op een Jenaplanschool zit je kind met leerlingen van verschillende leeftijden. Oudere én jongere kinderen helpen elkaar met schoolwerk en leren hoe ze met elkaar moeten omgaan. Op Jenaplanonderwijs wordt gewerkt met een weekschema en weektaken. Hierin is ruimte voor bijvoorbeeld kringgesprekken, creatieve vakken en verschillende vieringen.

Freinet

Op een Freinetschool zijn de ervaringen van je kind het uitgangspunt. Door op school te praten over deze ervaringen, kiezen leerlingen vaak zelf het thema van de les.

Onderwijs op een Freinetschool
Kinderen doen veel ervaringen op thuis, op school of tijdens het (buiten)spelen. Deze worden verwerkt in het lesprogramma, bijvoorbeeld tijdens het kringgesprek of de tekenles. Hoe je kind de wereld ziet, staat in het middelpunt van het Freinetonderwijs. Hierdoor leert je kind veel over onderwerpen die die zelf interessant of zinvol vindt.

Freinettechnieken
Er zijn verschillende onderwijstechnieken bedacht, speciaal voor het Freinetonderwijs. Deze technieken worden gebruikt in de klas en tijdens de les. Je kind ontwikkelt hierdoor, buiten de normale lessen om, verschillende vaardigheden, zoals communiceren en evalueren.  Deze technieken zijn:

  • Een werkhoek waar je kind ervaringsgericht kan werken
  • Een klassenvergadering waarin leerlingen én leraren het schoolwerk bespreken én samen inrichten
  • Een klassendagboek
  • Vrije tekst: je kind bepaalt zelf waar die over schrijft

Door deze technieken leert je kind samenwerken, ervaringen verwerken en zelfstandig werken.

Vragen?

Kom je er nog niet helemaal uit of heb je andere vragen? Bel, mail of Whatsapp met onze experts van het Adviespunt.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Vrijheid van onderwijs

In Nederland hebben we vrijheid van onderwijs. Wat is dit precies en wat betekent het voor jou en je kind?

Lees meer
Dossier

Aanmelden basisschool

Je hebt een basisschool voor je kind gekozen. Nu is het tijd om je kind bij die school aan te melden. Waar moet je allemaal rekening mee houden?

Lees meer
Dossier

Geweigerd door de basisschool

Is je kind geweigerd op de basisschool? Dan heb je vast vragen. Mag de school je kind wel weigeren? Om welke redenen mag dat, en wat kun je doen?

Lees meer
Dossier

Onvolledig lesprogramma 4-jarigen

Kinderen van 4 jaar mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.