Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Soorten scholen > Particuliere scholen

Particuliere scholen.

Particuliere scholen worden niet door de overheid betaald. Ouders betalen zelf de kosten voor het privé-onderwijs.

Soorten particuliere scholen

Er zijn verschillende soorten particulier onderwijs.

  • Zelfstandige exameninstellingen (B2-scholen).
    Deze scholen leiden leerlingen op voor een examen, en mogen tevens zelf examens afnemen en diploma’s uitgeven.
  • Particulier basis en voortgezet onderwijs (B3-scholen).
    Deze scholen hebben specifieke voorwaarden door de leerplichtambtenaar opgelegd; leerlingen die naar een B3-school gaan voldoen zodoende aan de leerplicht. De Onderwijsinspectie  onderzoekt of hieraan ook voldaan wordt.
  • Internationale of buitenlandse scholen (B4-scholen).
    Leerlingen op deze scholen hebben geen Nederlandse nationaliteit en het particulier onderwijs wordt speciaal op deze leerlingen gericht.
  • Particulier beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

10-14 Onderwijs

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.

Lees meer
Dossier

Brede school en IKC

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.

Lees meer
Dossier

Volwassenenonderwijs vavo

In het volwassenonderwijs (vavo) kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, havo- of vwo-diploma halen.

Lees meer
Dossier

Havo en vwo

Havo duurt 5 jaar en is een voorbereiding op het hbo. Het vwo duurt zes jaar en is een voorbereiding op het wo.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.