Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkosten en ouderbijdrage > Deze kosten moet de school betalen

Deze kosten moet de school betalen.

Sommige kosten moeten door de school betaald worden. Ouders hoeven daar niet voor te betalen. De basisschool en het voortgezet onderwijs betalen in ieder geval voor schoolboeken en lesmaterialen. De school betaalt ook voor materialen die nodig zijn voor het volgen van aanvullend onderwijsaanbod als extra vakken of bijvoorbeeld tweetalig onderwijs.

School betaalt boeken 

In het basis- en voortgezet onderwijs betaalt de school voor alle benodigde boeken en materialen. Deze zijn dus gratis voor leerlingen en ouders. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerboeken, werkboeken, projectboeken, tabellenboeken, examentrainingen, examenbundels, eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s en digitaal lesmateriaal waarvoor een licentie moet worden betaald. 

Materialen aanvullend onderwijsaanbod ook gratis 

Dat geldt ook voor materialen die nodig zijn voor het volgen van aanvullend onderwijsaanbod, zoals extra vakken. Belangrijk om te weten is dus dat niet alleen de boeken en materialen voor het verplichte curriculum gratis zijn, maar ook die voor de keuzevakken of extra vakken. Hieronder vallen ook tweetalig onderwijs, het technasium, de sportklassen etc. 

Hoe zit het met borg voor schoolboeken? 

Scholen kunnen voor het gratis lesmateriaal een borgregeling hanteren. Daarin staat vastgelegd wat er gebeurt als lesmateriaal kwijt of beschadigd raakt. De borgregeling is vrijwillig. Ook na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, beslis je zelf over deelname aan deze regeling. Teken je de borgregeling niet? Dan moeten de boeken toch geleverd worden. Als je instemt met de borgregeling, mag de school naleving afdwingen. In sommige gevallen kan de school de uitvoering van de borgregeling uitbesteden aan bijvoorbeeld de boekenleverancier. Ook dan blijft de school verantwoordelijk.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder

Je ontvangt kinderbijslag tot hun kind 18 jaar wordt, daarna een tegmoetkoming.

Lees meer
Dossier

Moeite met betalen schoolkosten?

De rekening voor schoolspullen kan aardig oplopen. Lees wat je kunt doen.

Lees meer
Dossier

Schoolkosten: dit betalen ouders zelf

Voor sommige schoolmaterialen betalen ouders zelf. Welke zijn dat precies?

Lees meer
Dossier

Ouderbijdrage digitale leermiddelen

Wie betaalt er voor de digitale leermiddelen op school?

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.