Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkosten en ouderbijdrage > Ouderbijdrage digitale leermiddelen

Ouderbijdrage digitale leermiddelen.

Steeds meer basis- en middelbare scholen gebruiken digitale leermiddelen zoals tablet of laptop. Wie betaalt daarvoor? Hoe zit dat met een aparte iPadklas en de ouderbijdrage? Dat leggen we je in dit artikel uit.

Laptop of tablet verplicht? De school betaalt 

Scholen kunnen ervoor kiezen om de boeken (gedeeltelijk) via licenties digitaal beschikbaar te stellen. Je kind krijgt dan geen papieren boeken meer. Zonder tablet, laptop of pc kan je kind het onderwijs niet volgen. In dat geval moet de school ervoor zorgen dat je kind een laptop, tablet of computer tot diens beschikking heeft. Daarbij maakt het dan niet uit of de school een specifiek type voorschrijft of niet. De school mag een vrijwillige bijdrage vragen, maar in deze situatie mag de school ouders niet verplichten te betalen. Ook wanneer de school kiest voor een aparte klas binnen de school waar de lessen via de iPad of een ander digitaal leermiddel worden gegeven. Als een school een iPadklas aanbiedt, moet school ervoor zorgen dat iedere leerling daaraan kan deelnemen. Je kind mag ook zonder betaling dus gewoon meedoen.

Niet eens met de school 

Houdt de school zich niet aan bovenstaande regels? Of ben je het niet eens met het beleid van de school rondom digitale leermiddelen? Dan kun je in eerste instantie terecht bij de school zelf. Ook de ouders in de medezeggenschapsraad op school hebben inspraak op digitale leermiddelen. Helpt dat niet? Dan kun je soms terecht bij de Onderwijsinspectie of een klachteninstantie. 

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Campagne ‘Schoolkosten: wie betaalt wat?’

Op zaterdag 28 augustus start onze campagne ‘Schoolkosten: wie betaalt wat?’ Het consumentenprogramma ‘Kassa’ geeft hiervoor het startschot. Veel ouders vragen zich af: wie moet deze kosten betalen? Welke schoolkosten zijn voor de school en welke voor ons als ouders? Waarom loopt de hoogte van de ouderbijdrage zo uiteen op de verschillende scholen? En hoe vrijwillig is die ouderbijdrage eigenlijk?

Lees meer
Nieuws

Waar kunt u terecht voor hulp bij het betalen van schoolkosten?

Volgens de wet kunnen scholen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor de extra activiteiten buiten het regulieren lesprogramma. De bijdrage is echt vrijwillig, zonder gevolgen voor het kind. Maar hoe zit dat met andere schoolkosten? En waar kunnen ouders terecht als ze die kosten niet kunnen betalen?

Lees meer
Nieuws

Vrijwillige ouderbijdrage eindelijk wettelijk geregeld

Per 1 augustus is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Het betekent dat leerlingen altijd aan alle extra activiteiten van school kunnen meedoen. Of ouders de bijdrage wel of niet betalen, speelt niet langer een rol. Dit geldt zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Lees meer
Dossier

Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder

Je ontvangt kinderbijslag tot hun kind 18 jaar wordt, daarna een tegmoetkoming.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.