Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkosten en ouderbijdrage > Schoolkosten: dit betalen ouders zelf

Schoolkosten: dit betalen ouders zelf.

Voor sommige schoolmaterialen betalen ouders zelf. Welke zijn dat precies? En hoe dat zit als de school ze aanlevert en een bijdrage vraagt van ouders? In dit artikel lees je wat de regels in het basis- en voortgezet onderwijs zijn.

Langdurig en persoonsgebonden materialen 

Ouders betalen zelf voor voorgeschreven materialen die langer dan een jaar meegaan en persoonsgebonden zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften, schrijfgerei, passer, multomap, gereedschap, sportkleding voor de gymles en praktijkkleding. 

Bruikleen of betaling door school 

Soms zorgt de school voor één of meerdere materialen die normaal gesproken door ouders betaald worden. De school geeft deze materialen dan in bruikleen, of koopt de materialen voor de leerlingen. In dat geval kan de school hiervoor een bijdrage vragen via de vrijwillige ouderbijdrage. Je bent niet verplicht deze rekening te betalen. Het kan wel zijn dat je de benodigde materialen dan zelf via een andere weg moet kopen. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Veel scholen vragen een vrijwillige financiële bijdrage aan ouders. Deze ouderbijdrage is écht vrijwillig. Dat betekent dat de school je kind niet mag uitsluiten van activiteiten en materialen. Ook als je niet betaalt mag je kind dus gewoon meedoen. De vrijwillige ouderbijdrage is voor veel scholen wel een belangrijke bron van inkomsten. Zonder deze bijdrage kunnen er vaak minder activiteiten georganiseerd worden. 

Financiële hulp bij schoolkosten 

Heb je moeite om de kosten voor school te betalen? Dan kun je op verschillende plekken terecht voor financiële hulp. Je kunt bijvoorbeeld een aanvraag doen bij Sam& voor alle kinderen of aankloppen bij de sociale dienst van de gemeente waarin je woont. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder

Je ontvangt kinderbijslag tot hun kind 18 jaar wordt, daarna een tegmoetkoming.

Lees meer
Dossier

Moeite met betalen schoolkosten?

De rekening voor schoolspullen kan aardig oplopen. Lees wat je kunt doen.

Lees meer
Dossier

Deze kosten moet de school betalen

Welke kosten betaalt de school en hoe werkt dit? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Ouderbijdrage digitale leermiddelen

Wie betaalt er voor de digitale leermiddelen op school?

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.