Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Dalende leerlingaantallen.

De bevolking daalt in verschillende regio’s van het land. Dit is ook van invloed op het onderwijs. Scholen merken dit door minder aanmeldingen. In het onderwijs is al geruime tijd sprake van een 'krimp’. Sommige scholen komen zelfs in de problemen. Ouders & Onderwijs neemt deel aan het Kennisplatform Leerlingdaling om informatie over het onderwerp uit te wisselen.

Oorzaken van de krimp

De bevolkingsdaling kent meerdere oorzaken:

 • Er worden minder kinderen geboren
 • Gezinnen met kinderen gaan naar grotere steden
 • Jongeren en hoogopgeleiden trekken naar grotere steden

Naar verwachting blijven de leerlingenaantallen de komende jaren dalen. Het voortgezet onderwijs krijgt hier ook mee te maken.

Gevolgen van de krimp

Krimpgebieden kunnen minder aantrekkelijk worden voor bedrijven of andere jonge inwoners. Bedrijven kunnen in die regio moeite hebben om aan voldoende geschikt personeel te komen. Andere gevolgen zijn bijvoorbeeld minder vraag naar woningen, sportfaciliteiten, openbaar vervoer of winkels.

Minder leerlingen, minder scholen

De krimp heeft ook invloed op het onderwijs. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit leidt uiteindelijk tot minder leerlingen of minder klassen op school. Scholen zijn zelf verantwoordelijk om maatregelen te treffen. De afgelopen jaren zijn honderden basisscholen gesloten.

Leerlingengroei

Er zijn ook gebieden die te maken hebben met een leerlingengroei. Vooral stedelijke gebieden hebben te maken met een hoge instroom van leerlingen. Sommige scholen hanteren zelfs wachtlijsten vanwege de hoeveelheid aanmeldingen van leerlingen.

Kennisplatform Leerlingdaling

In het Kennisplatform Leerlingdaling wisselen vertegenwoordigers van alle betrokkenen rondom leerlingendaling informatie en ervaringen uit met elkaar. Om meer samenwerking tussen scholen op regionaal niveau mogelijk te maken en te stimuleren heeft het Ministerie van OCW het Kennisplatform Leerlingendaling opgericht waar vertegenwoordigers van alle betrokkenen rondom leerlingendaling zijn vertegenwoordigd. In dit platform wisselen betrokkenen informatie uit en kunnen knelpunten worden gesignaleerd en besproken. Goede voorbeelden en oplossingen kunnen zo verder worden verspreid.

Ouders & Onderwijs vertegenwoordigt de ouders in dit platform sinds 2014. Alle deelnemers zijn naast het Ministerie van OCW:

 • AOb
 • Arbeidsmarktplatform PO/VOION
 • AVS
 • CNV-O
 • Ouders & Onderwijs
 • PO-Raad
 • VBS
 • Verus
 • VGS
 • VO-Raad
 • VOS/ABB

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Leerlingenprognose & stichtingsnorm

Ouders en een bestaand schoolbestuur kunnen zelf een nieuwe school oprichten als er in de omgeving geen school is die aansluit bij wensen van ouders.

Lees meer
Dossier

Stichten nieuwe school

Iedereen mag een school oprichten. Bij het stichten van een nieuwe school geldt een aantal regels.

Lees meer
Dossier

Fusie of sluiting van een school

Een school kan te maken krijgen met een fusie of sluiting. Bij een sluiting houdt één school op te bestaan.

Lees meer
Dossier

Het Nederlandse schoolsysteem

In Nederland bestaat vrijheid van onderwijs. Openbaar en bijzonder onderwijs bestaan naast elkaar en zijn gelijkwaardig.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.