Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Fusie of sluiting van een school.

Een school kan te maken krijgen sluiting. Dan houdt een school op te bestaan. Bij fusie gaat in ieder geval één school op in een andere school. Alle ouders van de school worden daarbij betrokken.

Sluiting van een school

Bij een sluiting houdt een school op te bestaan. Soms moet een school van de overheid sluiten vanwege onvoldoende leerlingen, maar een school kan ook vroegtijdig sluiten.

Fusie van een school

Bij fusie gaat in ieder geval één school op in een andere school. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs en de buurt.

Betrekken van ouders

Als het gaat om de toekomst van een school, is het belangrijk dat ouders worden betrokken bij de keuzes die gemaakt worden. Alle ouders van de leerlingen moeten geraadpleegd worden bij een besluit over sluiting of fusie. Als ouders met schoolbesturen, de medezeggenschapsraad, leerkrachten, schoolleiders en gemeenten bespreken wat de mogelijkheden en keuzes zijn, kan dat leiden tot breed gedragen oplossingen.

Rol van de medezeggenschap

De ouders in de medezeggenschapsraad worden intensief betrokken bij een proces rondom fusie en sluiting. Bij sluiting mag de oudergeleding advies uitbrengen. Bij fusie is instemming nodig.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Leerlingenprognose & stichtingsnorm

Ouders en een bestaand schoolbestuur kunnen zelf een nieuwe school oprichten als er in de omgeving geen school is die aansluit bij wensen van ouders.

Lees meer
Dossier

Stichten nieuwe school

Iedereen mag een school oprichten. Bij het stichten van een nieuwe school geldt een aantal regels.

Lees meer
Dossier

Dalende leerlingaantallen

Lees meer
Dossier

Het Nederlandse schoolsysteem

In Nederland bestaat vrijheid van onderwijs. Openbaar en bijzonder onderwijs bestaan naast elkaar en zijn gelijkwaardig.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.