Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Fusie & sluiting.

Een school kan te maken krijgen met een fusie of sluiting. Bij een sluiting houdt één school op te bestaan. Bij fusie gaat in ieder geval één school op in een andere school. Alle ouders van de school worden daarbij betrokken.

Sluiting

Bij een sluiting houdt één school op te bestaan. Soms moet een school van de overheid sluiten vanwege onvoldoende leerlingen, maar een school kan ook vroegtijdig sluiten.

Fusie

Bij fusie gaat in ieder geval één school op in een andere school. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs en de buurt.

Betrekken van ouders

Als het gaat om de toekomst van een school, is het belangrijk dat ouders worden betrokken bij de keuzes die gemaakt worden. Alle ouders van de school moeten geraadpleegd worden bij een besluit over sluiting of fusie. Als ouders met schoolbesturen, de medezeggenschapsraad, leerkrachten, schoolleiders en gemeenten bespreken wat de mogelijkheden en keuzes zijn, kan dat leiden tot breed gedragen oplossingen.

Rol van de medezeggenschap

De ouders in de medezeggenschapsraad worden intensief betrokken bij een proces rondom fusie en sluiting. Bij sluiting mag de oudergeleding advies uitbrengen. Bij fusie is instemming nodig.

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.