Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Stichten nieuwe school.

Iedereen mag een school oprichten. Bij het stichten van een nieuwe school geldt een aantal regels. Een nieuwe school moet voldoen aan de stichtingsnorm en houdt zich aan alle wetten die voor het onderwijs gelden.

Wie kan een nieuwe school stichten?

Het onderwijs in Nederland is vrij. Dit betekent dat iedereen die dat wil een school op kan richten. De richting van de school, zoals op religieus of levensbeschouwelijk vlak, mag daarbij zelf bepaald worden. Zowel openbare als bijzondere scholen ontvangen subsidies van de overheid. De overheid stelt wel eisen aan de stichting van een nieuwe school. Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De Onderwijsinspectie zal onderzoeken of aan deze voorwaarden voldaan wordt.

Leerlingprognose en stichtingsnorm

Voor een school kan starten moet deze met een leerlingprognose aantonen dat er voldoende interesse is voor de school. Binnen een paar jaar moet de school daarnaast aan de stichtingsnorm voor het starten van een nieuwe school voldoen. Er moet dus een minimumaantal leerlingen verbonden zijn aan de school.

Lesinhoud

Daarnaast wordt van scholen verwacht dat zij leerlingen goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarvoor bestaan er kerndoelen, die per vak beschrijven wat kinderen aan kennis en vaardigheden leren, en centrale examenvoorschriften. De school mag zelf bepalen wat voor lesmethoden zij wil gebruiken om de kinderen deze kennis bij te brengen. Op de nieuwe school moeten natuurlijk leraren werken die bevoegd zijn om les te geven.

Verantwoording beleid

Het beleid dat wordt gevoerd in een school die wordt bekostigd dient te worden verantwoord in een schoolplan of jaarverslag.

Particulier onderwijs

Op de website van de Onderwijsinspectie staat meer informatie over het particuliere onderwijs: particulieren die een particuliere school oprichten, moeten dit binnen vier weken melden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij moeten daarbij in ieder geval de statuten en de reglementen overleggen van de rechtspersoon die de school in stand houdt. Vervolgens start de procedure die leidt tot het advies van de Onderwijsinspectie aan de leerplichtambtenaar. Dit is bepaald in artikel 5 van de Wet op het primair onderwijs of artikel 54 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Gemakkelijker

Het wordt in de toekomst gemakkelijker om zelf een school te starten. Wetgeving hiervoor is momenteel in de maak.

Hulp

De VBS geeft ook aan ouders te ondersteunen en adviseren bij het stichten van een school. Op de website Schoolstarterskit.nl vindt u ook veel informatie.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Leerlingenprognose & stichtingsnorm

Ouders en een bestaand schoolbestuur kunnen zelf een nieuwe school oprichten als er in de omgeving geen school is die aansluit bij wensen van ouders.

Lees meer
Dossier

Dalende leerlingaantallen

Lees meer
Dossier

Fusie of sluiting van een school

Een school kan te maken krijgen met een fusie of sluiting. Bij een sluiting houdt één school op te bestaan.

Lees meer
Dossier

Het Nederlandse schoolsysteem

In Nederland bestaat vrijheid van onderwijs. Openbaar en bijzonder onderwijs bestaan naast elkaar en zijn gelijkwaardig.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.