Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht.

In Nederland zijn kinderen vanaf 5 jaar verplicht om naar school te gaan. Hoe zit het precies met deze leerplicht? Wanneer stopt het? Welke uitzonderingen zijn er? En wat is kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten precies?

Wat is leerplicht? 

Je kind is van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Dat betekent dat je kind verplicht is om naar school te gaan. Dat staat in de Leerplichtwet. 

Je kind mag vanaf 4 jaar naar de basisschool. Het valt dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand, nadat het kind 5 jaar is geworden. Vanaf dat moment kan je als ouder strafbaar zijn als je je kind thuishoudt. 

Tot welke leeftijd is je kind leerplichtig? 

De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin je kind 16 jaar wordt. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.  

Heeft je kind een groep overgeslagen? Dan vervalt de leerplicht als je kind minimaal 11 volledige schooljaren naar school is geweest. 

Uitzondering leerplicht voor jonge kinderen

De meeste kinderen starten op de basisschool als ze 4 jaar zijn. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. Vanaf 5 jaar is je kind verplicht om naar school te gaan.  

Is een volledige schoolweek te veel voor je kind? Dan mag je je kind tot de leeftijd van 6 jaar tot 5 uur per week thuishouden van school. Daarvoor heb je geen toestemming nodig. Je moet het wel even bij de schooldirecteur en de leraar melden. 

Is je kind 6 jaar en is een volle week nog steeds te vermoeiend? Dan mag je kind in sommige gevallen tot 5 uur thuisblijven. Hiervoor heb je toestemming nodig van de schooldirecteur. 

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht houdt in dat kinderen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij nog geen startkwalificatie hebben. Dat is een diploma voor havo, vwo of mbo 2, 3 of 4. Kinderen onder de 18 met een vmbo-diploma moeten dus verplicht naar school. De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en de kansen op een baan te vergroten. 

Wanneer geldt er geen kwalificatieplicht? 

De kwalificatieplicht geldt niet voor: 

  • Kinderen die praktijkonderwijs gevolgd hebben. 
  • Kinderen die het voorgezet speciaal onderwijs afronden met het uitstroomprofiel, arbeidsmarktgericht of dagbesteding. 

Voortijdig schoolverlaten

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer verplicht om naar school te gaan. Toch vergroot een diploma de kansen op de arbeidsmarkt. Daarom werken scholen en gemeenten samen om schooluitval te voorkomen. Scholen zijn verplicht om aan de gemeente door te geven als een jongere onder de 23 jaar uitvalt zonder startkwalificatie.  

Een ‘doorstroommedewerker’ of coach helpt jongeren bij het vinden van een passende opleiding, een combinatie van school en werk of bij het vinden van andere hulp of zorg. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Afstandsonderwijs

Je kind kan onder bepaalde voorwaarden onderwijs op afstand krijgen, ook wel online onderwijs genoemd.

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2024/2025

De schoolvakanties van 2024/2025 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Schoolverzuim

Het is mogelijk dat kinderen om verschillende redenen niet naar school kunnen of willen. Hoe ga je om met dit schoolverzuim als ouder?

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2023/2024

De schoolvakanties van 2023/2024 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.