Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten

Leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten.

Kinderen van 5 jaar en ouder moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. In de Leerplichtwet staat dat wanneer kinderen 5 jaar ze naar school moeten. Als kinderen 4 jaar oud zijn mogen ze naar school en dat doen de meeste kinderen ook. Kinderen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht.  U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt.

Einde leerplicht

De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Als uw kind 16 jaar wordt, dan moet hij of zij  het schooljaar dus nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e jaar onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Registratie

Registratie en coördinatie vindt plaats per regio. Nederland is verdeeld in 39 Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio’s). Elke RMC-regio heeft een contactgemeente die de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters coördineert en zorg draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs. Kijk voor meer informatie en contactmogelijkheden op de website.

 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Thuisonderwijs

In Nederland gaan we ervan uit dat alle kinderen onderwijs op een school volgen, maar dat hoeft niet.

Lees meer
Dossier

Vakantie buiten schoolvakantie

Onder bepaalde voorwaarden mag uw kind buiten schoolvakanties mee op vakantie. U heeft hiervoor toestemming nodig.

Lees meer
Dossier

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.

Lees meer
Dossier

Vrijstellingen van de leerplicht

Voor kinderen van 5 tot 16 jaar geldt de leerplicht. In een aantal situaties is hiervoor een vrijstelling of ontheffing van toepassing.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.