De meeste kinderen gaan vanaf vier jaar naar school. Vanaf vijf jaar is dat verplicht. Dit heet leerplicht. Je kunt je kind niet zomaar van school houden voor een vakantie of uitstapje. In sommige situaties hoeft je kind niet naar school. Bijvoorbeeld omdat je kind ziek is. Of omdat er iets anders aan de hand is waardoor je kind niet naar school kan. Hoe werkt de leerplicht? Wanneer kan je er van afwijken? Welke vakanties en vrije dagen zijn er op de school van je kind? Hoe vraag je verlof aan? En wat gebeurt er als je je niet houdt aan de leerplicht? Lees er alles over.

Kennisbank

Onderzoek indeling schoolvakanties.

Wij onderzochten of ouders tevreden zijn met de schoolvakanties en vrije dagen. Lees er alles over in ons onderzoek.

Wat ouders vinden

Wereldschool

Het huiswerk ging per post

Angenita

Zo'n school gun je ieder kind

Chantal

We besloten te stoppen met dromen en uit te zoeken hoe we dit wél mogelijk konden maken

Onderzoeksrapportage Aanwezigheid op school.

Elke school houdt bij wanneer je kind aanwezig is en informeert ouders wanneer dit niet het geval is. Ook maakt iedere school afspraken over wat ze doen als een leerling vaker of langer afwezig is. We onderzochten hoe scholen met afwezigheid omgaan en hoe ouders daarbij betrokken worden. We vroegen ouders bijvoorbeeld of zij te maken hebben gehad met verzuim, wat de reden van verzuim is en wat zij moeten doen als hun kind verzuimt.