Home > Nieuws > Nieuws > Capaciteitentoets om juiste niveau te bepalen

Capaciteitentoets om juiste niveau te bepalen.

30 september 2021 Nieuws
capaciteitentoets

Middelbare scholen hebben de mogelijkheid om een capaciteitentoets af te nemen bij leerlingen in leerjaar één of twee. Basisschoolleerlingen maakten in het schooljaar 2019-20 geen eindtoets en er vielen door corona veel lessen uit. Daardoor is het de vraag of elke leerling op het juist niveau zit. Deze capaciteitentoets kan dat corrigeren.

De capaciteitentest is onderdeel van het NP Onderwijs. De uitkomst van de test laat zien wat een leerling kan en op welk vlak extra ondersteuning en begeleiding nodig zou kunnen zijn. Zo kan een leerling doorstromen naar het best passende onderwijsniveau. De test kan docenten extra informatie geven over de doorstroommogelijkheden van een leerling. Daarbij kan deze helpen bij het verkennen van de ambitie, talenten en ontwikkeling van de leerling.

Niet verplicht

De test is een hulpmiddel en scholen zijn niet verplicht om hem in te zetten. De test is niet noodzakelijk om te bepalen of een leerling wisselt van onderwijsniveau, of vertraagt of versnelt in het onderwijs.

Rol ouders

Ouders moeten worden betrokken, dat is belangrijk. Scholen moeten aan hen duidelijk maken wat het doel is van de capaciteitentest en hoe ze omgaan met de resultaten ervan. Op basis van de uitkomst van de test is het de bedoeling dat een gesprek volgt met ouders en leerling over het best passende niveau. Ouders mogen de afname van een capaciteitentest bij hun kind weigeren.

Kansrijke doorstroom

Er zijn leerlingen die door de gevolgen van corona vertragingen of achterstanden hebben opgelopen. Toch moeten deze leerlingen dezelfde kansen krijgen om op de best passende plek terecht te komen. Dat kan met het inzetten van een capaciteitentest, maar een school kan er ook voor kiezen flexibeler om te gaan met overgangsnormen. Leerlingen krijgen daarmee meer tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen en tijdens hun hele schoolloopbaan de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. In de handreiking ‘Kansrijke doorstroom’ kunt u daar meer over lezen.

Rol MR

Ook de Medezeggenschapsraad (MR) moet op de hoogte worden gebracht van de capaciteitentesten en de afname ervan. Scholen kunnen nog tot 4 oktober hiervoor subsidie aanvragen. Daarnaast heeft de MR een instemmingsbevoegdheid over het bevorderingsbeleid. Sterk Medezeggenschap heeft daarvoor een speciale dialoogkaart ontwikkeld.

Meer informatie

Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u kijken bij de veelgestelde vragen van het ministerie. Maar u mag natuurlijk  ook contact opnemen met onze medewerkers op telefoonnummer 088-6050101, of e-mailen naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat

Maandag 7 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

Lees meer

Vraag & antwoord: Nationaal Programma Onderwijs

Eerder dit jaar werd het herstelplan voor het onderwijs gelanceerd. Het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat studievertragingen in deze coronaperiode beter worden opvangen. Om meer duidelijkheid te geven over de concrete invulling van het plan hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Lees meer

Verbetervoorstellen Nationaal Programma Onderwijs

Vorige week kondigden de minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) het Nationaal Programma Onderwijs aan. Ouders & Onderwijs is positief over dit plan, maar heeft de Tweede Kamer samen met zeven andere ouderorganisaties enkele aandachtspunten gestuurd die van belang zijn om het programma te verbeteren.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.